DURSUN SOLMAZ

Tüm Makaleleri

DURSUN SOLMAZ

GARP CEPHESİ KURMAY BAŞKANI ASIM GÜNDÜZ’ÜN HATIRATINDA AKŞEHİR-2

22 ağustos 1922 gece yürüyüşleri ile düşman siperlerine yaklaşmaya başlıyoruz.

BEYŞEHİRLİ GAZİLERİN ANILARINDA AKŞEHİR VE AKŞEHİRLİLER

Mehmet Koç ve Hasan Karaca tarafından yazılan Beyşehirli gazilerin anılarında Milli Mücadele adlı eserde,  Beyşehirli gazilerin hatıratlarında Akşehir ve Akşehirlilere yer verilmiştir.  Milli Mücadele...

GAZİ HİLMİ ERDEM: KURTULUŞ SAVAŞINA 100 KİŞİ KATILDIK

Sultandağı ilçesine bağlı Derecine kasabası İstiklal Harbi döneminde,  askere ev sahipliği yaptığı gibi, bir fiil halkı da İstiklal Harbi’ne katılarak, vatan müdafaasında bulunmuştur. Pek çok evden, o...

HİNDİSTAN’DAN GELEN ESİR MEKTUBU

Birinci Dünya Savaşı’nda Irak, Sina, Filistin, Kanal Cephelerinde İngilizlere esir düşen yaklaşık on beş bin civarındaki Türk, önce Mısır ardından Hindistan’daki Bellary, Sümerpur, Tongnung esir kampl...

“HARPTE ÖLDÜ” SANILAN KAHRAMAN

Çanakkale içinde vurdular beni, kimimiz nişanlı kimimiz evli…

MOLLA ESEOĞULLARINDAN İSTİKLAL HARBİNDE İKİ NEFER; ŞEHİT AHMET VE GAZİ HÜSEYİN

Eli silah tutan 15 yaş üstü erkeklerin hepsi cepheye çağrılmış,  Çiftlik halkı da bu çağrıya asla kayıtsız kalmamıştı. Anaları, yârimlerini arkalarında bırakarak vatanın kutsal namusunu çiğnetmeyecekl...