Tanımlar ve Koşullar:

İşbu “Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları” belgesi, Pervasız Gazetesine ait www.pervasiz.com.tr, pervasiz.com.tr, www.pervasiz.com, pervasiz.com, www.pervasız.com ve pervasız.com alan adları üzerinde barınan, “Mobil Uygulamaları” ile de aynı veriyi paylaşan ve bundan sonra kısaca “PHO” olarak anılacak “Pervasız Haber Otomasyonu” nu tanımlamaktadır.

“PHO” ya ait herhangi bir platforma girmeniz veya herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

“PHO” nun kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Pervasız Gazetesi (bundan böyle kısaca “PERVASIZ” olarak anılacaktır), sahibi, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve PERVASIZ‘ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Pervasız bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Bilgilendirme ve Feragat:

Bilgilendirme amacıyla ve iyi niyetle hazırlanan “PHO” da yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette PERVASIZ tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

PERVASIZ hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

“PHO” ya erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun PERVASIZ, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve PERVASIZ’ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşları sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet:

“PHO” da yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları PERVASIZ’a ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

“PHO” da adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

“PHO” daki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz. Hatta herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan, üçüncü şahıslara, sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla, bu bilgilerin “PHO”dan temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

“PHO” da yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

Yetkili Mahkeme:

“Pervasız Haber Otomasyonu” nun kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya “PHO” ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Akşehir Mahkemeleri ile İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

PERVASIZ GAZETESİ