Pervasız Üyelik Sistemi

Konya’nın Akşehir ilçesinde yayımlanan "Pervasız Haber Otomasyonu" (www.pervasiz.com.tr, pervasiz.com.tr, www.pervasiz.com, pervasiz.com, www.pervasız.com ile pervasız.com  alan adlarına ilişkili barınan) sitesinin tüm hakları Fazıl UZ’a ("Pervasız Gazetesi"ne) aittir ve bundan sonra kısaca "PERVASIZ" olarak tanımlanacaktır.

"Pervasız Haber Otomasyonu" bundan sonra kısaca "PHO" olarak tanımlanacaktır.

İşbu Pervasız’ın sahibi olduğu ve mevcut içeriğinde "PHO" platformunun ve ileride eklenmesi muhtemel diğer platformların yer aldığı sistemi kapsamaktadır.

PERVASIZ, işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına "PHO" içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

PERVASIZ, Kullanıcı/Kullanıcılar'ın "PHO" içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin ve/veya "Mobil Uygulamaları"nın aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda "PHO" gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

Veri Güvenliği:

PERVASIZ, kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarına saygı duymakla birlikte anlayışla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası”, kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamıştır.

"PHO" da, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak.

"PHO", kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir.

Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgiler iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzeyde tedbir almalarını "PHO" ve PERVASIZ olarak öneriyoruz.

Kişisel Bilgiler:

İşbu "Gizlilik Politikası"nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyad, telefon, adres, elektronik posta adresleri olmak üzere, aynı zamanda kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri de ifade etmektedir. PERVASIZ kullanıcılarına "PHO" içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar için kullanacak, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişilere ait bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, "PHO", PERVASIZ’a ait platformlara ait internet siteleri ve "Mobil Uygulamaları" tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise site üzerinde tanımlanmış alanlardan üyelik çıkış istemini sağlamak yeterli olacaktır. Kişisel bilgilerin kullanım amaçları;

“Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak,Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

"PHO" veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmaktır.”

Bilgi Toplama:

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "PHO" içerisindeki platformlara ait internet sitesi/sitelerinde ve "Mobil Uygulamaları"nda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, "PHO", gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

PERVASIZ, "PHO" içerisindeki platformlara ait internet sitesi/siteleri ve "Mobil Uygulamaları" dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden "PHO"na bağlantı kurma imkanı tanıyabilir.

PERVASIZ, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

PERVASIZ, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu "Gizlilik Politikası" ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Teknik İletişim Dosyası:

PERVASIZ, kullanıcı ve kullanıcıların "PHO" içerisindeki platformlara ait internet sitesi/siteleri ve "Mobil Uygulamaları"nın kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "PHO" içerisindeki platformlara ait internet sitesi/sitelerini ve "Mobil Uygulamaları"nı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "PHO" içerisindeki platformlara ait internet sitesini/sitelerini ve "Mobil Uygulamaları"nı   hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

PERVASIZ, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın, gerektiğinde değiştirebilir ve/veya yenileyebilir.

PERVASIZ'ın değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri "PHO" içerisindeki platformlara ait internet sitesi/siteleri ile "Mobil Uygulamaları"nın yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

PERVASIZ, yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda "Gizlilik Politikası"nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali "PHO" içerisindeki platformlara ait internet sitesine/sitelerine ve "Mobil Uygulamaları"na   yüklenecektir. İşbu sebeple PERVASIZ, güncellenen "Gizlilik Politikası" hakkında bireysel, kurumsal kullanıcıların bilgi sahibi olmalarını ve "Gizlilik Politikası"nı periyodik olarak gözden geçirmelerini önermektedir.

PERVASIZ, bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu "Gizlilik Politikası"nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini önermektedir.

18 Yaş Altı Bireylerin Bilgi Paylaşımı:

PERVASIZ, bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının "PHO" aracılığıyla kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise;

PERVASIZ, bu bilgileri "PHO"dan silecektir.

Bireysel ve Kurumsal Kullanıcılar:

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar "PHO"yu kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu "Gizlilik Politikası"nda anlatıldığı gibi, "PHO" içerisindeki platformlara ait internet sitesi/siteleri ve "Mobil Uygulamaları" tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile "PHO"ya sağlanmaktadır.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri "PHO"ya verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, PERVASIZ, işbu "PHO" ve içerisindeki platformlara ait internet sitesi/sitelerinde ve "Mobil Uygulamaları"nda kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, kullanıcıların sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda PERVASIZ'ın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle "PHO"nun ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitesi/sitelerinin ve/veya "Mobil Uygulamaları"nın bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

"PHO", bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve/veya güncellenmesinin gerektiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların PERVASIZ ile "PHO"nun içerisinde yer alan platformlara ait internet sitesi/sitelerinin ve "Mobil Uygulamaları"nın "İletişim" bölümünde yer alan iletişim kanalları üzerinden irtibata geçmeleri gerekmektedir.

"PHO"nun içerisinde yer alan platformlara ait internet sitesi/sitelerinde ve "Mobil Uygulamaları"nda yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı PERVASIZ (Fazıl UZ’a) aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez."