Bu yazımda kurban kesmenin psikolojik faydalarından bahsetmeye çalışacağım.

Çağdaş psikolojisinin kurucusu Freud, insan davranışlarını açıklamaya çalışırken dört kavram üzerinde sıklıkla durmuştur. Bu kavramlar; İD, EGO, SÜPER EGO ve BİLİNÇALTI’dır. İd, doğuştan getirdiğimiz cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin hakim olduğu kısımdır. İd, her zaman isteklerinin anında karşılanmasını ister, zaman , mekan ve koşullar onun umurunda bile değildir. İsteklerinin karşılanması için sürekli Egoya baskıda bulunur. Ego, bizim sonradan kazandığımız karar verici olan mantıksal yönümüzdür. Süper Ego ise zamanla oluşturduğumuz dini, ahlaki ve vicdani yönümüzdür, İd ile sürekli çatışma içersindedir. Ego, İd’den gelen istekleri, Süper egonun onayını alarak yerine getirirse sağlıklı bir kişiliğimizin oluşmasını sağlar. Örneğin Ego, çoğunlukla İdin isteklerini yerine getirirse kişi sapık ve saldırgan, süper egonun isteklerini yerine getirirse, toplum tarafından sevilen ama mutlu olamayan insan psikolojisine neden olur. Sağlıklı bir egonun yapması gereken idin isteklerini süper egonun onayını alarak gerçekleştirmesidir demiştik. Peki bu nasıl olacak? Cinselliği yaşamak isteyen bir insan evlenebilir yada saldırganlık dürtüleri baskın olan birisi boksör yada asker olabilir.

Freud’a göre Bilinçaltı kavramı da çok önemli. Bilinçaltı; doyum sağlayamadığımız istek ve arzuların baskılandığı, depolandığı bölümdür. Bilinçaltına saklanan istek ve arzular yok olmaz, dolaylı ya da doğrudan bilinç düzeyine çıkar ve ruh sağlığımızı büyük oranda etkiler. Birçok psikolojik ve fizyolojik problemler bilinçaltına bastırdığımız istek ve arzuların yaşanamamasından kaynaklanır. Bu sebeple Psikoloji bilimi, rüya analizi, hipnoz, vaka incelemesi gibi yöntemlerle kişinin bilinçaltını anlamaya ve açıklamaya çalışır.

Yukarıda bahsettiğim bilgiler ışığında kurban kesmenin psikolojik faydalarından kısaca bahsedeyim. Kurban kesme ve kan akıtma şiddet eğilimini disipline edebilir ve şiddetten önleyici olarak ruh sağlığına hizmet eder.

Çocuklar kurban kesimini izlemeli mi?

İdin doğumla, ego ve süper egonun zamanla gelişimini tamamladığını söylemiştik. Bu sebeple 7-8 yaşından küçük çocuklara kurban kesimi kesinlikle izletilmemeli, 7-8 yaşından büyük çocuklara da kurban kesmenin dini ve psikolojik nedenleri çok iyi anlatılmalı, kurban kesimini izlemek istemeyen çocuklar kesinlikle zorlanmamalıdır.

Çocuğun duygusal bağ kurduğu kurbanın ona bilgi verilmeden birden kesilmesi halinde olumsuz sonuçlar yaşanabilir. Kurban önceden geliyor, çocuk kurbanlık hayvanla oynuyor, çocuk kurbanlıkla arasında duygusal bir bağ kuruyor. Kurbanlığı yatırıp kesmeleri korkuya da sebep oluyor. Sırf bu nedenle et yemeyen öğrencilerim var. Çocuğu hiç bilgilendirmeden, gözlerinin önünde yatırıp keserseniz böyle olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Çocuk aşırı korkuyorsa anne baba bu konuda özeleştiri yapmalı. Çocuğun travma yaşayacağı endişesi varsa çocuk o ortama hiç sokulmamalı. Anne baba soğukkanlı ise çocuk da sakin olur çünkü çocuk anne ve babaya bakar. Anne baba normal ritüelleri yapıyorsa çocuk da sakin olur. Kurban Bayramı’nın gerekçesi sabırla ve sakin bir şekilde anlatılırsa çocuk da ikna olur. Anne ve babasının beden diline bakarak ya güven oluşur ya da korku oluşur.

Hayırlı Bayramlar

Görüş ve eleştirileriniz benim için önemli; [email protected]