MEHMET KOÇ

MEHMET KOÇ

Tüm Makaleleri

TANIDIĞIM AHMET ÇUHACI

“Bir yanım bana benzer/Tanıdık biri gibi Bir yanım sana benzer/Güzel insanlar gibi” (Duvardaki Resim)

AKŞEHİRLİ ERDOĞAN ÖZBAKIR KİMDİR?

65. Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında verilen Altın Eşek Onur ödüllerinden biri de Akşehirli kültür insanı Erdoğan Özbakır’a verildi.

GERÇEK NASREDDİN HOCA OLMAYAN AHİ EVRAN KİMDİR?

Çeşitli tarihi taşlarda, kitaplarda ve belgelerde Nasreddin ve benzeri adları görenler hemen bu kişinin fıkraları ile ünlü filozof Nasreddin Hoca olduğunu söylemeye başlarlar.

PERVASIZ GAZETESİ BİR OKULDUR

1945’de biten İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün dünyada haber alma ve haber verme merakı hat safhaya ulaşmıştı. İşte bu etki altında kalan Akşehir’de çeşitli gazeteler yayın yapmaya başlamıştı. Bunlar...

AKŞEHİR USULÜ TAHİNLİ PİDE’NİN TARİHÇESİ

Tahinli pide, Anadolu Selçuklu devrinden beri Karaman eyaletinde fırınlarda yapılagelen bir yemek türüdür. Bu eyalette tahinli pide yapımında Niğde ve Kadınhanı öne geçmişse de her yörenin kendine özg...

YUNUS EMRE, MEVLANA VE NASREDDİN HOCA

Anadolu’nun büyük şairi Yunus Emre’nin bir şiirine dayanarak Nasreddin Hoca’yı veya Türbesi'ni ziyaret ettiğini söyleyebiliriz.

NASREDDİN HOCA TÜRBESİ’NİN YERİ VE YAPILIŞ HİKAYESİ

Türbe, bugünkü tapu kayıtlarına göre Kileci Mahallesi 215 ada 1-2 parselde bulunmaktadır. Kuzeyden Tekke Deresi, güneydoğudan ve batıdan Yalvaç ve Konya yolları ile çevrili türbe, kendi adı ile anılan...

SANAT ENSTİTÜSÜ’NÜ AÇTIRAN KAMURAN TUĞMAN

Akşehir Kaymakamı Kamuran Tuğman, 1321 (1906) tarihinde Konya’da doğmuştur. İptidai (İlkokulu) ve Mekâtib-i Rüşdiye’yi (Ortaokulu) Konya’da okudu. Girdiği Konya Lisesi’nden 1927’de mezun oldu. Konya L...

AKŞEHİRLİ AYDIN VE ÖNCÜ BİR KADIN: AYŞE HANIM (SÜMER)

Akşehir’in köklü ailelerinden Köseoğlularının kızı olan Ayşe Hanım, Milli Mücadele’de her yönü ile Akşehir kadınını başarı ile temsil etmiştir.