Hırsızlık yapmak, başkasına ait bir şeyi çalmak yetişkinlere has davranışlardır, çocuklar hırsızlık yapmaz. Evet çocuklar da kendilerine ait olmayan eşyaları alır, sahiplenir, kullanır ama bunun adı hırsızlık olmaz. Çünkü özellikle 5-6 yaşından küçük çocuklarda mülkiyet kavramı henüz gelişmemiştir. Çocuk kendisine ait olmayan bir şeyin ne demek olduğunu bilemez, o eşyanın kendisiyle gelmesini istiyorsa gelmelidir, o kadar. Bebekler doğduktan sonraki ilk aylarda dünyayı yönetenin kendisi olduğu gibi bir his içindedirler, acıkınca kendiliğinden karnı doyan, altını kirletince kendiliğinden temizlenen, bunlar için bir çaba göstermeyen bebek her şey bana hizmet etmek zorunda düşüncesindedir. Dolayısıyla çocukluk yıllarında da hala kendisini merkezde zannedip, her şeyin kendisine ait olduğunu düşünebilir. Burada ailenin çocuğuna mülkiyet kavramını, kendisine ait olan ve olmayan şeyleri oyunlarla, hikayelerle ve net ifadelerle öğretmesi gerekir. Her ne kadar çocuklar için başkasının eşyasını almak hırsızlık olarak değerlendirilmese de mülkiyet kavramını kazanmış yaştaki çocuklarda bu davranışlar önemsenmeli ve dikkate alınmalıdır. Çocuk kendisine ait olmayan eşyayı alıyorsa bunun altında yatan sebeplerin neler olabileceği ile ilgili anne babalar mutlaka düşünmelidir. Böyle durumlarda anne babaların uzun uzun çocuklarıyla konuşmasının veya maddi olarak her şeyini karşılıyoruz savunmasına girmesinin bir faydası olmayacaktır. Çocuklar ihtiyaç duyduğu bir şeyi alabileceği gibi kendisi için hiçbir yararı olmayan bir eşyayı alabilirler, aldıkları eşyayı başkalarına dağıtabilirler, ilerleyen yaşlarda bir grubun beğenisini kazanmak için alabilirler, sevgi ihtiyacını veya fark edilme ihtiyacını gidermek için alabilirler. Çocuğun ve ailesinin yaşam öyküsüne göre çalma davranışının altında yatan çok çeşitli sebepler sıralanabilir. Genelde altta yatan sebeplere baktığımızda o eşyanın sahibinden intikam almak, örneğin çocuğun annesi babası ilgilenmeyen bir tutum içindeyse annesi babası ilgilenen bir çocuktan intikam almak isteyebilir veya anne babası ayrılmış bir çocuk anne babası birlikte olan tüm çocuklara öfkesinden dolayı onların eşyalarını alıyor olabilir. Bir başka sebep de başkasından izinsiz aldığı şeyi arkadaşlarına dağıtarak onlar tarafından sevilmeyi, kabul edilmeyi amaç edinmiş olabilir. Otoriteye karşı gelmenin, kuralları çiğnemenin, yasak olan şeyleri yapmanın haz verdiği ergenlik döneminde bir çete grubunun üyesi olabilmek için de çalma davranışı geliştirilebilir. Anne babası yeterince vakit ayırmayan çocuk böyle bir davranış gösterdiğinde anne babanın ilgisi artıyorsa o ilgiyi devam ettirebilmek için de çalma davranışını sürdürebilir. çocuk sevgi eksikliği, kardeş kıskançlığı, bir yakınının kaybedilmesi gibi durumlarda içinde onu rahatsız eden duygulardan  uzaklaşmak veya olumsuz durumları telafi edebilmek için de çalma davranışı gösterebilir.  Sebep her ne olursa olsun önce çocuğa mülkiyet kavramı öğretilmeli, çocuğun yaşına göre yeterince ve düzenli harçlık verilmeli, çocukla daha etkin, daha çok ve çocuğun ihtiyacını karşılayacak şekilde zaman geçirilmeli. Eğer bütün bunlara rağmen bir çözüm sağlanamıyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınmalı.