İstirahat rahatlama kelimesinden, tatil atalet ve tenbellik kelimelerinden gelmektedir.

Toplum hayatında insanların dinlenmesi ve bazı ihtiyaçlarını gidermesi için tatiller vardır. Öğle tatili, hafta sonu tatili, yaz tatili gibi. Birçok insan bu tatilleri fırsata çevirerek, eksiklerini veya ihtiyaçlarını gidererek, faydalı güzel işlerle değerlendirirken, kimi insanlarda bu zamanı boşuna bir tüketim aracı olarak geçirmektedirler.

İnsan için dinlenmek, istirahat etmek bir ihtiyaçtır. İnsanın ihtiyaçlarını en iyi bilen Allah Nebe süresi 9-11. ayetlerde: "Uykunuzu bir dinlenme kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü de geçimi temin (için çalışma) zamanı kıldık." buyurarak insanın dinlenmesi gerekliliğini insan nefsinin kendi üzerindeki bir hakkı olarak belirtmiştir. Dinlenmek insanı motive eder, rahatlatır, sükunete erdirerek dinçleştirir.

İnsanın tabii olarak dinlenmesi ne kadar ihtiyaç ise, hayatını devam ettirebilmesi için de çalışması gerekir. Allah gündüzü de geçimini temin etmek için çalışma zamanı kılmıştır. İnsan çalışacak, üretecek, kazanacak, kendine, ailesine, insanlığa faydalı olacak, yaradılış gayesi olan yeryüzünü imar ederek Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanacaktır.

İnsanın yaradılış gayesini unutarak tatili bir atalet ve boş işlerle meşguliyet ile geçirmesi insanın en büyük kaybıdır. İnsan, değerini bilemediği zaman ve sağlığını boşuna kaybetmiş olur.

Peygamberimizin en önemli dört hadisi şerifinden birisi: "Kişinin Müslümanlığın güzelliğinden birisi, boş işleri terk etmesidir." Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eren mü'minlerin özellikleri bahsedilirken de: "Onlar boş işlerden yüz çevirirler" buyurularak, olgun insan boş işlerden uzak durur.

İnsanın çalışmak, ilim öğrenmek, seyahatlerle yeryüzünün güzelliklerini seyretmek, yeryüzü nimetlerinden istifade etmek, ibret almak, kültürünü geliştirmek, sılai rahimler yapmak insan için bir kazanım iken, içki, kumar, gayri meşru yollara veya gayesiz bir tüketim çılgınlığına dalması bir atalet ve tenbelliktir.

Hayat boşluk kabul etmez. Boşluklar mutlaka kötü alışkanlıklarla da doldurulur. İnsan tatil deyip kendini ve çocuklarını boşluğa terk eder, başıboş bırakırsa, kendi de, çocuklarda, toplumda kaybeder.

Anne babalar çocuklarına değer vererek, onlarla vakit geçirmek, kitap okumak, gücüne göre anne babasına yardımcı olmak, sosyal bir arkadaş çevresi ve onlarla oynaşmasını sağlamak (çocuklar için oyun sosyalleşme ve öğrenim adına önemlidir), beraber gezmeler ve çeşitli yaz kursları, eksiklerini tamamlamak adına değerlendirmelidir. Kendilerine değer vermeyip, kendi haline sokağa salıp Mevla kayıra dersek onları bekleyen birçok kötü tuzakların kucağına atmış oluruz.

 İnsanın mutlaka hedef ve gayesi olmalıdır.

Allah insanı boşuna yaratmadığı gibi, başıboş ta bırakmamıştır. "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığını da mutlak görecektir."

Boşa geçen bir tatil değil, dinlenip, Allah'ın rızasını kazanacağımız faydalı bir zaman geçirmek niyazıyla...