Yurdumuzda halkımızın yakasını bir türlü bırakmayan ekonomik sıkıntılar, dış odaklarca tahrip ediliyor, ciddi şekilde tökezlemiş bağımsızlığımız sömürgeci kurmaylarca destekleniyor. Önemli mevkilere yerleştirilen Gaflet ve Hıyanet erbabı ülkemizi çöküşe götürüyor.

Yurdumuz tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşamaktadır. Türk dış politikası iflas etmiştir. En hayati kuruluşlarımız birer birer satılmakta, tarımımız yok edilmiş, devlet iflasa itilmektedir.

Türkiye adı konulmamış bir işgalin, bir parçalanmanın eşiğindedir. Türkiye'nin çevresi Türkiye'yi çökertecek bir harita yaratmak üzere şekillendiriliyor. Halkımız aldatılıyor, bu gidişe seyirci kalınıyor. Düştüğümüz yerden kalkmak zorundayız.

Aş ve İş hak ve onurdur. Her yurttaş aşını işi ile elde etmelidir. Başkalarının merhamet ve sadakasına sığınmamalıdır.

Kamu kaynaklarının talanından elde edilen haram lokma ve servet, Türkiye’mizin en büyük sıkıntısıdır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk çocukları olarak eğitim kültür seviyemizi yükseltmeli, memleketimizde mutlu yarınları kurmayı borç bilmeliyiz.

Çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek için birlik olmalıyız, ülkemize sahip çıkmalıyız.