banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

'NASREDDİN HOCA AKŞEHİRLİDİR'

Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği; ‘NASREDDİN HOCA AKŞEHİRLİDİR

GÜNDEM 25.01.2014, 00:01 25.01.2014, 00:01
31
'NASREDDİN HOCA AKŞEHİRLİDİR'
banner12
Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği; ‘NASREDDİN HOCA AKŞEHİRLİDİR


Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, Nasreddin Hoca’nın Akşehirli olmadığı konusunda bazı kişi kesimlerin hala söylemleri olduğunu belirterek bir kez daha bilgi ve belgelerle Nasreddin Hoca’nın Akşehirli olduğunu ortaya koydu.


Dernek, yaptığı yazılı açıklamada Hoca’yı Akşehir’in dışında göstermeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:


“Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneğinden Nasreddin Hocanın Akşehirli olması ile ilgili tarihi belgelere dayanarak açıklama yapması kaçınılmaz olmuştur.


Nasreddin Hocanın tarihi kişiliğiyle ilgili araştırmalara Fuat Köprülü’nün öncülük ettiğini söylemek yanlış olmaz. 1918 yılında N.Hoca-Manzum hikayeler adlı kitabında toplayan ve önsözünde kimi kaynaklardaki Hoca’ya ait belge ve bilgiler üzerinde durmuşlardır. Sonraki araştırmalar, Köprülü’nün bulgularını önemli ölçüde doğrulamıştır.


Bu belge ve bilgiler:


Mezar Taşı;


Bursalı Mehmet Tahir Beyin Akşehir’de yaptığı araştırmalara dayanan Köprülü 683 tarihini taşıyan eski kırık bir mezar taşı kitabesi ortaya çıkarıldığını belirtir. Tarihçi İ.Hakkı Konyalı’ya göre de bu N.Hoca’nın ilk mezar taşı kitabesidir. Hicri 683 tarihi Hocanın Miladi 1284-85 karşılığı olan 683 te öldüğü başka belgelerle de kanıtlanmıştır.


Türbe duvarındaki yazıya göre de:


İ.Hakkı Konyalı, Hoca’nın Akşehir deki türbesinde sütunlar üzerinde bulunan yazıları incelerken rastladığı bir yazıyı (Hicri 796 yılı) Türkçeleştirerek şöyle der. Yazı baki ömür fanidir, kul-asi (günahkar) tanrı affedicidir. Bunu Yıldırım Beyazit Hazretlerinin askerlerinden Hakir Mehmet 796 yılında yazdı. Demek ki Hoca H.796 nın karşılığı olan 1393 te çoktan ölmüştü ve türbesi ziyaret edilegelmekteydi.


Buna göre de N.Hoca Akşehir’de doğmuş yaşamış ve ölmüştür. Tarihçi İ.Hakkı Konyalı Ankara’da Kuyud-i Kadime (eski kayıtlar) arşivinde 556 numarada bulunan bir genel vakıf ve emlak defterinin ilgili sayfasını da yayımlamıştır. Bu belge H.881-M.1476 tarihli yazısında hocanın türbesini tarif etmiştir.


Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde de Nasreddin Hocanın Akşehirli olduğu açık seçik görülmektedir.


Ayrıca Saltuknameye göre de Ebul Hayr-1 Ruminin Cem Sultan adına yazdığı Saltukname, Sarı Saltukun kerametlerini ve savaş maceralarını anlatan bir kitaba göre N.Hoca 1268-69 da Akşehir’de ölen Seyyit Mahmut Hayrani’nin müridir. Pirdaşı Sarı Saltuk Pirini ziyaret için Akşehir’e gelmiş Nasreddin Hocaya konuk olmuştur.


Nasreddin Hoca yaşamında, mizahında ve felsefesinde somutlaştırmış en önemli tarihsel kişiliklerden birisi olduğu için, Yüzyıllardır paylaşamıyor olmasıdır.


Uzak Asya’dan Balkanlara, Orta Doğudan, Sibirya içlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan halklar, Nasreddin Hocanın kendilerine ait olduğunu iddia etmektedir.


Türkiye de ise Kayseri, Kastamonu, Kırşehir ve bilhassa Eskişehir-Sivrihisar’ı her yıl kendine mal etmeye çalışmaktadır. Şimdiye kadar üzerinde durulmadığı bu yüzdendir. Araştırmacı Sabri Koza göre de Sultan Aladdin’den, Seyyid Mahmut Hayrani ye, Sarı Saltuka, Selçukludan Osmanlıya ve Cumhuriyete geçişler yapmıştır.


Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği olarak şimdiye kadar kutlanagelen şenliklerden bahsedelim: 1948 yılının Mayıs ayında İstanbul’da üç büyük sinemada üç gün boyunca Akşehir’den giden seçkin insanlarca kutlanıyor. (Hürriyet Gazetesi birinci sayısı) sonra 1959 yılından bugüne kadar 54 yıldır kutlana gelmiştir ve bundan sonrada kutlanacaktır.


Eskişehir Anadolu Üniversitesinden hocamızla ilgili iddiada bulunan Doçentin tarihi incelememekten kaynaklandığı gün yüzüne çıkmaktadır.


Hocamızı istinatgâhında lütfen kimsenin rahatsız etmemesini diliyoruz. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla…”    


banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
16
parçalı az bulutlu