08.02.2019, 16:10 47

AKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN; TEMMUZ, HAZİRAN VE EKİM 2014 TOPLANTILARI ‘YOK HÜKMÜNDEDİR!’

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Belediye Meclis Üyelerinin tamamı hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesini 3 kez İHLAL etmeleri nedeniyle bu yayınımız, İçişleri Bakanlığı ve Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Makamlarına SUÇ DUYURUSU niteliğindedir.

Haber/Yorum: Ümit Aykut ŞENER

Belediye Meclisi Kararları aksi bir karar (GİZLİ) olmadığı sürece HALKA AÇIK toplantılardır. Akşehir Belediye Meclisi’nin 02.06.2014, 07.07.2014 ve 09.10.2014 tarihli toplantıları ve alınan kararların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi, 30. ve 44’ncü maddelerini açıkça İHLAL etmesi, KAMUYU çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına bugünkü yayınımız bir suç duyurusudur.

 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü; mahalli idarelerin iş ve işlemleriyle ilgili çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, izlemek, sonuçlandırmak ve geliştirmek; Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak; mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmekle görevlidir. Bunların yanı sıra kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ve bakanlıkça kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, Belediye Meclislerince alınan Kararlar, Belediye Başkanlarının onaylamasını müteakip ancak Mülki Amirlerin imzalaması sonrasında yasal olarak yürürlüğe girmektedir. Yine aynı kanunun 20. Maddesine göre Belediye Meclisleri Nisan 2014 tarihindeki ilk hafta toplantılarında hangi ayda tatil yapacaklarını ve her ayın hangi günü toplanacaklarını karar altına alır.  30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sonrasında ilgili kanun uyarınca Akşehir Belediyesi 07.04.2014 tarihli toplantısında ilk defa toplanarak 2014 Yılı Tatil Ayı’nı “TEMMUZ 2014”, olağan toplanma günlerini ise her ayın “İlk Pazartesi” günü olarak belirlemiştir.

 

Akşehir Belediye Meclisinin, Haziran, Temmuz, Ekim 2014 toplantılarını üyelerin kendi belirlediği günde değil keyfiyetten ilgili yasaya aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu aykırılık meclisin, belediye başkanına verdiği yetkinin Salih Akkaya tarafından yasaya aykırı biçimde üstelikte üç kez alışkanlık haline getirmesinden kaynaklanmıştır. Başkan Akkaya’yı ‘tecrübeli bürokrat’ diye yerel seçimler öncesinde kamuoyuna lanse edenlerin bugünlerde ortalıkta görünmemeleri de haklılığımıza delalettir.

 

Öncelikle ilgili kanun gereği, meclis toplantı gündemini ve yerini belediye başkanı belirlemekle ve en az üç gün öncesinden de meclis üyelerine imza karşılığında tebliğ etmekle yükümlüdür. Kaldı ki, Meclis Üyeleri tüm uyarıcı yayınlarımıza karşın Belediye Başkanının acemiliği ve hukuk tanımaz tavrına ‘DUR’ diyeceklerine ilgili yasaya aykırı üç toplantıya bilerek ve isteyerek iştirak ederek aleyhte ‘ŞERH’ te koymamış ve bu ihlale ortak olmuştur.

 

Şöyle ki; 02.06.2014 tarihinde Haziran 2014 olağan toplantısını gerçekleştiren Meclis, oturumu kapatmayarak İmar Tadilatları için 5 Haziran 2014 Perşembe günü saat 20.00’de toplanma kararı almasına karşın KEYFİYETTEN; 06 Haziran 2014 Cuma günü sabah kahvaltısında oturumuna devam etmiştir.

 

Bununla da yetinmeyen Başkan ve Akşehir Belediye Meclisi, Temmuz 2014’ü  ‘TATİL AYI’ olarak belirlemesine karşın, 07.07.2014 tarihli toplantıyı OLAĞANÜSTÜ yapması gerekirken (Ayın ilk Pazartesi günü) OLAĞAN olarak gerçekleştirmiştir. Olağanüstü toplantılarda gündem yine belediye başkanı tarafından belirlenir ve yalnızca o maddeler görüşülür. Gelen Evrak görüşmesine gündemde yer verilmez.

 

Üçüncü İHLAL’de; MECLİS, “EKİM 2014 Olağan Toplantısı” Kurban Bayramı tatiline rastlaması nedeniyle takip eden 13.10.2014 Pazartesi günü değil, 09.10.2014 tarihinde -bayramdan iki gün sonra- OLAĞANÜSTÜ! yerine OLAĞAN gerçekleştirmiştir.

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Meclis Kararlarını ve Komisyon Raporlarını halkıyla internet sayfasından paylaşırken Akşehir Belediyesi aynı konuda ve şeffaflık konusunda sınıfta kalmıştır. Bu nedenle haberle ilgili “Belediye Meclisi Kararları” nı web sayfamızda bulup okuyabilirsiniz.

 

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Belediye Meclis Üyelerinin tamamı hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesini 3 kez İHLAL etmeleri nedeniyle yine aynı kanunun 30. ve 44’cü maddelerine göre idari ve adli işlem yapılması kaydıyla bugünkü yayınımız Sayın İçişleri Bakanlığı ve Akşehir C. Başsavcılığı Makamlarına RESEN SUÇ DUYURUSU niteliğindedir.

 

Çünkü T.C.ANAYASASI 6. Maddesi; “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz" hükümlerine amirdir.

 

Akşehir Belediye Meclisi Üyelerince gerçekleştirilen HAZİRAN, TEMMUZ ve EKİM 2014 toplantılarında alınan meclis kararları ilgili yasalara (görevini kötüye kullanmakta dâhil) ve Anayasamızın 6. Maddesine aykırı olarak yapılmıştır. Meclis tarafından alınan kararlarının yasal dayanağı olmadığı gibi YOK HÜKMÜNDEDİR!

 

Öncelikle Belediye Meclislerinin aldıkları kararlar o ilde veya ilçede yaşayan tüm bireyleri ve kamuyu yakından ilgilendirir. Bizi temsile yetkili olan seçilmişlerin seçimi ne kadar yasalsa, aldıkları kararların da mutlaka bir yasal dayanağı olmak zorundadır. Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarını ve Komisyon Raporlarını internet sayfasında yayımlamasına rağmen, Akşehir Belediyesinin neden aynı şeffaflıkta davranmadığının takdirini de siz saygıdeğer okurlarımıza ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

 

Akşehir Belediye Başkanı Salih AKKAYA ve de MECLİS ÜYELERİ yapılan bu hataların bir telafisinin olmadığından hareketle kamuoyunu aydınlatmaya davet ediyoruz. Belediye Başkanının hukuk işleri müdürüne danışmadan aldığı bu kararların elbette siyasi bir bedeli olacaktır. Artık ortada bir güven sorunu mevcuttur ve meclis üyeleri kendisine verdiği yasal yetkileri meclis üyelerinin aleyhinde gayr-i yasal olarak kullanan Sayın Akkaya ile çalışmaları çok zor görünüyor. Akşehir Belediye Meclis Üyeleri kandırıldıklarını düşünüyorlarsa onurlu bir davranış sergileyerek TOPLU İSTİFA MEKANİZMASINI gündemine almalı, belediye başkanı hakkında da ayrıca SUÇ duyurusunda bulunmaları da kendilerine yakışan bir davranış olacaktır.

 

UNUTULMASIN Kİ; Akşehir Belediye Meclisi Üyelerince alınan ‘HAZİRAN, TEMMUZ, EKİM 2014 MECLİS KARARLARI’ yok hükmünde ve kanunen GEÇERSİZ sayılabileceğinden EKİM 2014 Meclis Kararında yer alan 2015 YILI BÜTÇESİ’ nin de olası bir İPTALİ söz konusudur. Bu durumda OCAK-ŞUBAT-MART 2015 Aylarına ait belediye bütçesinden kullanılan harcamalar kendilerine ‘YOL, SU, ELEKTRİK’ olarak zimmetle geri dönmesinin muhtemel olması düşünüldüğünde, ileride telafisi mümkün olmayan bir durumla karşılaşmanın kaçınılmaz olması da hesaplanmalıdır.

 

Akşehir Halkı ve kendi partilileri AK Parti İlçe Teşkilatına kızmasın da kime kızsın şimdi zamanında dönemin Başbakanı bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulak vermediniz, uyarılarını dikkate almadınız. N’olcak şimdi?

Normal021falsefalsefalseTRX-NONEX-NONE
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
26
açık