Akşehir Kaymakamı Kamuran Tuğman, 1321 (1906) tarihinde Konya’da doğmuştur. İptidai (İlkokulu) ve Mekâtib-i Rüşdiye’yi (Ortaokulu) Konya’da okudu. Girdiği Konya Lisesi’nden 1927’de mezun oldu. Konya Lisesi’nde arkadaşları senatör Muammer Obuz, Nafiz Tahralı, Necati Kaşıkçı, kaleci Süreyya, Dede, Bek Muzaffer’di. Daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdi ve buradan 1931’de mezun oldu.

İlk memuriyet yerleri; Karapınar’ın Beyören, Çumra’nın Dinek bucak müdürlükleridir. Birçok ilçede kaymakamlıklarda bulunmuştur. Hayrabolu Kaymakamı iken 9 Mayıs 1941’de Kâmuran Tuğman, Tarsus Kaymakamlığı’na atanmıştır. Buradaki görevi 23 Mayıs 1942 tarihine kadar devam etmiştir. 9 Haziran 1942 tarihinde Silifke Kaymakamlığı’na atanmış ve 9 Mayıs 1945 tarihine kadar burada kalmıştır. Daha sonra Simav Kaymakamlığı’na getirilmiştir. 1946 yılı sonuna kadar Simav’da Kaymakam olarak çalışmıştır. Kamuran Tuğman, 4 Mayıs 1949 tarihinde Akşehir Kaymakamı olmuştur.

1946 yılında Akşehir’de Orta Sanat Okulu açılmıştı. 1949 yılında Akşehirliler, bu okuldan mezun olanların devam edecekleri bir okul arayışına girmişlerdi. Her kesimden Akşehir’e bir Sanat Enstitüsü açılması için istek gelmeye başlamıştı. Akşehir’de yayınlanan “Akşehir” Gazetesi, Sanat Enstitüsü açılması konusunu sık sık dile getiriyordu.

Akşehir’de Kaymakamlığa başlayan S. Kamuran Tuğman’dan ilk istek Sanat Okulu’nun Sanat Enstitüsü’ne dönüştürülmesi idi. İki sene bu konuda çalışan Kaymakam, okul aile birliği yetkililerinden ve Akşehir ileri gelenlerinden bir heyet oluşturdu. Heyet başkanı olan Kaymakamın önderliğinde Ankara’ya giderek yetkili kişilerle görüştüler. Bu görüşmeler sonucunda 1950 yılı Ekim başlarında Akşehir Orta Sanat Okulu’nun Sanat Enstitüsü’ne çevrilmesi kabul edildi.

Heyet Akşehir’e döndü. Heyet Başkanı Akşehir Kaymakamı Kamuran Tuğman gazetelere yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

“Her şeyden evvel Akşehirlilere gözleri aydın olsun derim. Geldiğim günden beri gazetelerde okuyarak ve her yerde dilek olarak karşıma çıkan Sanat Okulu’nun Enstitü olması meselesi, iki yıldan beri üzerinde titizlikle durduğumuz bir memleket derdi olmuştur.

Son defa olarak bir heyet halinde Ankara’da salahiyetli makamlarla temasa gittiğimizde ilk evvela bina işini halletmek üzere Millî Savunma Bakanlığı ile temas ederek bina konusunu hallettik. Daha sonra hükümet ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaparak Orta Sanat Okulu’nun Sanat Enstitüsü’ne dönüştürülmesini sağladık. Akşehir Sanat Okulu’nun enstitüye tahvili kararını, Akşehirlilere tebşire muvaffak olduk. Enstitü hemen faaliyete geçmiş ve bu yılki öğrenimine başlamıştır. Enstitünün Akşehir’e hayırlı olmasını dileriz. Enstitünün açılmasını bakliyen Orta Sanat Okulu mezunlarına ve müstakbel öğrencilerine “Göz aydınlığı” temenni ederiz.”

Tuğman, 10 Kasım 1951 tarihine kadar Akşehir Kaymakamlığına devam etmiştir. Daha sonra Çorum Vali Muavini olmuştur. Kamuran Tuğman, 2 Mayıs 1954 seçimlerine CHP’den Konya Milletvekili adayı olarak başvurmuş fakat girdiği seçimde milletvekili olamamıştır.

DP iktidarı tarafından; Çorum Vali Muavini Kamuran Tuğman’ın 5434 sayılı Kanunun 6122 sayılı Kanunla değiştirilen 39. maddesinin (B) fıkrası uyarınca emekliye çıkarılmasının tensip edildiğini (uygun bulunduğunu) bildiren 14 Mayıs 1954 tarihli telgraf ile emekliye ayrılmıştır.