Rahmet, ğufran,    arınma, diriliş, hayır, Kur'an,, oruç, sabır ve iyilik ayı olduğu gibi tevbe, af ve mağfiret ayı olan Ramazan geldi. Ne güzel geldi, hoş geldi.

Her Müslüman Ramazan'ın gelişine sevinir. Bu imanının ve Ramazan'ın faziletinin gereğidir. Bunun için Müslümanlar bunun için sevinir sevinerek Allah'a Hamd şükür ve faziletine inanarak oruç tutar, mükafatını da dünyada güzel ahlak ve iyi bir insan olarak yaşantısında yansıtır, ahirette de o eşsiz mükafatına nail olur.

Her zaman kullarının hayrını, iyiliğini ve iki cihan saadetini isteyen Allah'ü Teâlâ onların izzet ve şerefle yaşamaları için onlara Kitap ve peygamberlerle en doğru yolu gösterir, onları eğitir, terbiye eder ve mükemmel hale getirir.

Allah'ın kullarını yaratması, yaşatması, akılla donatılması kitaplar indirip, peygamberler seçmesi onları ve Kur'anda ki ilahi hükümleriyle doğru yolu göstermesi bir eğitim olduğu gibi ibadetlerde bir eğitim ve terbiyedir.

Oruç da bir eğitim ve terbiyedir. Allah'ı akıllara, gönüllere, hücrelerine varıncaya kadar Allah inancını, insanın bütün   gün boyu ibadet ruhu ile geçen oruçla İhsan derecesinde öğreten hem bir ibadet, hem bir eğitimdir.

 Bu eğitim ve terbiyeye insanın ihtiyacı vardır. Bunun için Allah' ü Teâlâ orucun farzıyyeti bildiren ayette:" Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (sorumluluklarınızı bilir) Takvâya erersiniz"( Bakara 183) buyurularak  geçmişten geleceğe bütün insanlığın böyle bir eğitim ve terbiyeye ihtiyacı beyan buyurulmuştur.

Efendimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuşatır. O ayda yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir, dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da, bununla meleklerine karşı iftihar eder. Öyleyse kulluğunuzla kendinizi Allah’a sevdirin. Bu ayda asıl bedbaht olan, Allah’ın rahmetinden nasibini alamayan kimsedir. (et-Tergib ve’t-Terhib)

Orucun farzıyyetine önem ve değerine inanarak ve sevinerek Ramazanı değerini bilen herkesi tebrik ediyor. Gaye ve maksadına uygun bir şekilde yerine ihya ederek ihya olmayı Cenabı haktan niyaz ediyorum.