Toplantı, geçmiş tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı. Meclis gündeminin 2,4,5,6 ve 14. maddeleri Plan Bütçe Komisyonuna ve 7,8,9,10 ve 13. maddeler ise İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin birinci maddesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait teklif görüşüldü. Akşehir Belediyesine ait Şehri Beyza İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüdaverdi Bozdağ oy çokluğu, Denetim Kuruluna Ayhan Köreken ise oy birliğiyle seçildi.

Gündemin üçüncü maddesinde; Tipi Mahallesi, 822 ada, 210 parsel ve 822 ada, 211 parsel nolu taşınmazların satışı oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin on birinci maddesi; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü birimlerinin oluşturulması ve kadro ihdası oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin on ikinci maddesi; Dolu ve boş kadro değişikliğine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait) teklifte ise fazla olan mühendislik kadrosunun birinin iptaline, yerine ise Mimarlık kadrosu, Avukatlık biriminin derece yükseltilmesi ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün derece yükseltilmesi ise oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gündeminin 2,4,5,6 ve 14. Maddeleri olan; Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ile farklı kişilerle hisseli olan taşınmazların hisse satışı, Doğrugöz Mahallesi, 176 ada, 10 parsel taşınmazın 2. Katının Kütüphane olarak Tarık Buğra Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne tahsisi, Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait tüm taşınmazların satışı, trampası, kat karşılığı olarak devredilmesi, Tüm taşınmazların 10 yıla kadar kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait) teklifler ve Sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendirme projesi adı altında bakımlarını üstlenecek vatandaşlara verilecek olan teşvik tutarın belirlenmesi maddeleri Çarşamba günü yapılacak olan ikinci oturumda görüşülmek üzere plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Meclis gündeminin 7,8,9,10 ve 13. Maddeleri olan; Yarenler Mahallesi, 804 ada, 23 numaralı parselde yer alan parka Şehit Uzman Çavuş Selçuk Özer isminin verilmesi, Kileci Mahallesi, 216 ada, 3 parsel ve Seyran Mahallesi, 217 ada, 4, 19, 20 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Karabulut Mahallesi, 132 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümü ile ilgi kararlar ve Yeniköy mahallesi 184 ada 33 numaralı taşınmazın yapılacak olan “TARIM Hayvancılık Amaçlı” imar planı yapılması ve bu kapsamda kamu yararı kararı alınmasına dair teklifler İmar Komisyonuna havale edildi.

Akşehir Belediye Meclisinin ikinci oturumu 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

C4A2Ac85 7D55 4505 9041 80Bb69F0E11E

Editör: Pervasız Web