Yapı ruhsatı alınmadan yapılmış yapının, imar planı ve yönetmelik düzenlemelerine uygun olarak yapılmış olması, yapıyı kaçak olmaktan kurtarmaz. Yetkili yönetimlerin bilgisi dışında ya da imar düzenlemeleriyle getirilmiş kurallara uyulmadan yapılan yapılar, kaçak yapı sayılıyor.

Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve yapı denetim sisteminin etkin uygulanabilmesi için, ruhsatsız olarak bir yapıya başlanıldığının anlaşılması durumunda, yapının dahil olduğu ilçe belediyesinin ilgili birimlerine telefon ile bildirilebiliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal Kaçak İnşaat ve Katlara ilişkin olarak sıkı bir denetim getirdiklerini, vatandaşların da şüpheledikleri binalar hakkında belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi.

Köksal, “İmar müdürlüğümüzün inşaat ve iskân ruhsat harçları günümüz itibariyle daire satış bedelleri dikkate alındığında oldukça düşük kalmıştır. Bir anlamda kamu zararına yol açan bu harçlar meclis kararı ile güncellenmiştir. Ortalama bir daire için inşaat ve iskân harcı toplamda 20 bin lira olan bu harçlar yeni harçlar bahane edilerek daire fiyatlarını daha da yükseltilmesi hakkaniyete uymamaktadır. Meclis konuşmamda söylediğim gibi bu hususta hem inşaat sektörünü hem de daire almak isteyenleri bir kez daha bilgilendiriyorum.

Belediyemizin İmar Müdürlüğünde yeniden yapılanmaya gidilmiş ve müdürlüğümüze eğitimini bu konuda almış olan bir mühendisimiz görevlendirilmiştir. Müdürlüğümüzde işlemlerin aksamasına yol açan çalışanların görevleri dışında ücret karşılığında ‘Bilirkişilik Görevine Gitmelerine Son Verilmiştir.’ O ya da bu nedenle öyle ya da böyle göz yumulan kaçak inşaat ve kaçak kat ihbarlarına anında inceleme başlatılmıştır. Bu konuda özel bir eğitim kurumuna ait bir ihbar değerlendirilmiş muhakkike havale edilmiş ve sonuç raporunda farklı birimlerde saptanan kaçak inşaatlar için önümüzdeki günlerde adli ve idari işlemler başlatılacağını ve bundan böyle hiçbir kişiye görevi ve siyasi görüşü ne olursa olsun ayrıcalık tanınmayarak imar mevzuatı herkes için objektif bir şekilde uygulanacaktır” dedi.

Editör: Pervasız Web