Bağlama diyorlar

Aslı bir kuru tahta

Üç beş paslı tel

***************

Ağlama diyorlar

Bu yarayı sar da

Kağıt lal, kalem lal

***************

Hangimizin sesi yanık

Gah müebbet gah sanık

Ateşle dağlanmış, kavruk

****************

Adını bağlama koymuşlar

Göğsünü derin oymuşlar

Emzir diye kucağıma vermişler.