Altunkalem Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaz ile Ucuzluk Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan bir taşınmazın takas edilmesi ile Kozağaç Mahallesi’ne yapılacak alt geçit uygulama imar planı değişikliği itirazına dair teklifler için süre uzatımı verilirken diğer gündem maddelerinin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre; gündemin birinci maddesindeki diğer bir takasa dair teklifle Ucuzluk Mahallesi’nde bulunan taşınmazdaki Akşehir Belediyesi’ne ait hisse, diğer bir taşınmazdaki hisse ile takas edildi. Gündemin ikinci maddesini oluşturan teklif çerçevesinde; mülkiyeti farklı kişilerle müşterek olan taşınmazlardaki hisseler ile mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazın satışı da onaylandı. Gündemin üçüncü maddesi doğrultusunda; Gölçayır Mahallesi’nde yer alan 3 taşınmazın konu olduğu 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itiraz, Encümen kararına uyularak reddedildi.

Son olarak; gündeme, gelen evrakla beşinci madde olarak eklenen teklif görüşüldü. Enerya’nın Gazi Mahallesi’nde 4 farklı sokakta oturan vatandaşlara doğalgaz verebilmek için yapacağı çalışmalara dair teklifle; 10 yıl içerisinde herhangi bir imar değişikliği ve inşaat yapılması durumunda belirlenen sokaklarda deplase (taşıma) edilecek şebekelerin tüm maliyetinin Akşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının taahhüt edilmesi talebi de yine oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Meclis toplantısı, bir sonraki toplantının 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 18:00’de yapılması kararıyla sona erdi.