Meclis toplantısında; gündemi oluşturan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 6, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 2, Emlak ve istimlak Müdürlüğü’ne ait 2 ve 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ait 1 olmak üzere toplam 11 teklif görüşüldü. Gündemde yer alan 2, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeler İmar Komisyonuna, 3, 4 ve 5. maddeler de Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyonlardan gelen görüşler doğrultusunda yapılan görüşmeler sonucunda tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ilk maddesini oluşturan teklif çerçevesinde, Şehri Beyza İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş.’nin teminat mektubu bedelinin yükseltilmesine ilişkin önceki Meclis Kararı güncellenerek bedel 10 milyon liraya çıkartıldı. Gündemin 3, 4 ve 5. maddeleri kapsamında; Ilıcak Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazdan, Konya-Akşehir Ilıcak Regülatörü ve Sulama Projesi kapsamında 4,30 m2 kamulaştırma ve 8,02 m2 daimi irtifak kurulmasına ilişkin teklif ve 2023 yılı içerisinde Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi statüsünde personel alınmasına ilişkin teklif de kabul edilirken, Akşehir Belediyesi ve farklı kişilerle hisseli olan 23, 54, 56 ve 79 m2 vb. yüz ölçümlü taşınmazların satışına dair Encümene yetki verildi.

İnönü Caddesi’nde Dudu Kadın Çarşısı ile eski İş Bankası kavşağı arasında bulunan kaldırımın genişletilmesi ve yol kenarı otoparklarında park alanlarının, ikinci sıra parkın engelleneceği şekilde belirlenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait teklif, Meclis üyelerinin tamamından kabul gördü.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait tekliflerin de kabul edilmesiyle Gölçayır Mahallesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Ortaköy Mahallesi 242 ada 1 numaralı parselde Ada hatların yeniden düzenlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması onaylanmış oldu. Akşehir İlçe Meclisi’nde 8 Eylül 2018 tarihinde alınan 114 sayılı Karar ile daha önce içkili Yer Bölgesinden çıkarılan parselin ifraz edilmesiyle oluşan İstasyon Mahallesi’ndeki taşınmazın, İçkili Yer Bölgesine dahil edilmesine dair teklif de oy birliğiyle kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

TOKİ tarafından sosyal konut yapılacak alanlar ile söz konusu taşınmazlardan Hazine arazisi olan parsel için alınması gereken Kamu Yararı Kararı ve Gözpınarı Mahallesi’nde yapılacağı açıklanan jeotermal seracılık yatırımı için de 3 taşınmaza dair yine Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin teklifler de Mecliste kabul edildi.

Görüşme ve oylamalar sonrasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediyenin bir önceki ayda gerçekleştirdiği faaliyetlere dair bilgilendirmede bulundu. Toplantı, Temmuz ayı Belediye Meclis Toplantısının 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 18:00’de yapılması kararıyla sona erdi.