Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın şehir dışında olmasından dolayı Meclis Başkanlığını Mehmet Serhat Arslan’ın vekaleten üstlendiği toplantıda; 3 gelen evrakla birlikte toplam 10 maddeden oluşan gündem görüşülürken tekliflerin 4’ü oy birliğiyle, diğer 6 teklif ise İYİ Parti grubunun ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin birinci maddesi olan, birim oluşturulması ve kadro ihdasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ait teklif çerçevesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına ilişkin görüş belirten İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Avukat Barış Tören; söz konusu müdürlüğün kurulmasını, yerel seçimler öncesi siyasi bir çalışma olarak gördüklerini ve yanlış bulduklarını belirtti. Meclis üyesi Musa Doğan da bu müdürlüğün kurulması halinde bir müdür atanması gerekeceğini ve bunun da ek bütçe anlamına geleceğini söyledi. Meclis Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, meclis üyelerine cevaben yaptığı açıklamada; “Başkan uygun görürse atama yapılır. Şu an için herhangi bir bütçe ayırmadık.” İfadelerine yer verirken teklif, Konuşmaların ardından yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nde görev alacak 3 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesine dair teklif doğrultusunda komisyon görüşünü benimseyen meclis üyelerince; Salih Akkaya, Orhan Uyar ve Mehmet Tunçez asil, Taner Ercan, Ebubekir Akbulut ve Muhammet Ozan Küçük ise yedek üyeliğe oy birliğiyle seçildiler.

Bir taşınmazda bulunan belediye hissesinin satışı ve bir başka taşınmazda hisse alımı sonrasında taşınmazın tamamının satışı ile Akşehir Belediyesi’ne ait 10 taşınmazın, Hazineye ait 2 taşınmaz ile takas ve trampasına dair teklifler görüşülürken İYİ Parti grubu, tüm satış önerilerine karşı çıkarak sürekli gayrimenkul satmak yerine kat karşılığı inşaat yapımı vb. çözümlere gidilmesi gerektiğini savundu. Doğrugöz Mahallesi’nde bulunan taşınmazdaki belediye hissesinin satışı, Atunkalem Mahallesi’nde bulunan taşınmazda hisse alımı ve taşınmazın tamamının satışı, İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi ve kütüphane arsalarının takasına dair teklifler, görüşmeler sonrasında yapılan oylamalarda oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye çalışanlarından emekli olanlara tazminat ödemeleri ve yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere kredi ve teminat mektubu kullanımına dair teklif ile personel artışı, Atakent İlkokulu’nun restorasyonu, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve personel maaş artışına yönelik 2023 Yılı Ek Bütçe oluşturulması teklifi de oy çokluğuyla kabul edilen maddeler oldu.

Gelen evrakla gündeme eklenen maddeler kapsamında; Altuntaş Mahallesi 268 Ada 1 Parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kuruçay Mahallesi 129 Ada 1 Parselin kuzeyinde yer alan tescil dışı alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve Yarenler Mahallesi’nde askeri bölgenin üst tarafı için 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına dair teklifler, oy birliğiyle kabul edildi.

Akşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı, bir sonraki toplantının 4 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 18:00’de yapılması kararıyla sona erdi.