Kasım ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şöyle;

Akşehir Belediyesine ait ekonomik ömürlerini doldurmuş olan araçların, iş makinalarının, yarı römork ve araç üstü üst yapı ekipmanının satışına dair (Destek Hizmetleri Müd. ait) teklif.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Akşehir Belediyesine satış kararı onaylanmış itfaiye aracının devrine dair (Destek Hizmetleri Müd. ait) teklif.

Nasreddin Hoca Mezarlığında uygulanacak gelir tarifesine dair (Sosyal Yardım İşleri Müd. ait) teklif.

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait farklı kişilerle hisseli olan taşınmazların satışına dair (Emlak ve İstimlak Müd. ait) teklif.

Afet İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulüne dair (Afet İşleri Müd ait) teklif. 

Yeniköy Mahallesinde, kırsal yerleşim alan içerisinde, muhtelif parsellerde plan yapılması, Ucuzluk Mahallesi, 1493 ada, 1 Parselin güney-doğusunda bulunan park alanına trafo alanı eklenmesi, Atakent Mahallesi, 187 ada, 5 parsel ve çevresinde yapılacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik Müdürlüklerine ait) teklifler.

ORDU’DAN BAŞKAN KALKAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ ORDU’DAN BAŞKAN KALKAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Mülkiyeti Akşehir Belediyesi hisseli olan Çakıllar Mahallesi, 267 ada, 5 parsel nolu 175,95 m² taşınmazdaki; 11973/17595 (119,73m²) hissenin satın alınmasına dair (Emlak ve İstimlak Müd. ait) teklifin görüşülmesi.