Eylül ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şöyle;

Altunkalem Mahallesi, 129 ada, 3 parsel (392,29 m²) taşınmaz ile Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Ucuzluk Mahallesi, 1728 ada, 3 parsel (495,19 m²) taşınmazın takası ile Ucuzluk Mahallesi, 1193 ada, 82 parselde bulunan Akşehir Belediyesine ait 24,45 m² hisse ile, 83 parselde bulunan 26,63 m² hissenin takası, takası uygun görülmezse, 82 parselde bulunan Akşehir Belediyesine ait 24,45 m² hissenin satışına dair (Emlak ve İstimlak Müd. ait) teklif.

Mülkiyeti Akşehir Belediyesi ile farklı kişilerle müşterek olan taşınmazlar ile Mülkiyeti Belediyesine ait taşınmazın satışına dair (Emlak ve İstimlak Müd. ait) teklif.

Gölçayır Mahallesi, 161 ada, 5, 6 ve 7 parsel taşınmazların konu olduğu 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı itirazına dair (İmar ve Şehircilik Müd. ait) teklif.

Kozağaç Mahallesi, 1482 ada, 1 parsel ve çevresinin konu olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği itirazına dair (İmar ve Şehircilik Müd. ait) teklifin görüşülmesi.