İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait; İstasyon Mahallesi 326 ada 9 numaralı parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Akşehir Tren garına bitişik Devlet Demir Yollarına ait 5 bin m2 alan Ticari alana dönüştürülmesi Akşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait; İstasyon Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait 2 taşınmazın Saray Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaz ile takası, Kuşçu Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazdaki yaklaşık 10 m2 Belediye hissesinin satışına dair teklifler oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait; Altuntaş Mahallesi 224 ada ile 225 ada arasında kalan yaya yolunun düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair teklif oy birliğiyle kabul edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ait; memur kadrolarına geçirilen sözleşmeli personelin ödeneklerinin memur ödeneklerine aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.