banner8

banner9

banner28

banner10

MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ ARTIYOR

Sanayi ile meslek okullarının uyum ve amaç birliğini sağlayacak eğitim

EKONOMİ 17.03.2018, 07:32 17.03.2018, 07:32
15
MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ ARTIYOR
banner12
Sanayi ile meslek okullarının uyum ve amaç birliğini sağlayacak eğitim, mesleki eğitim kurumlarınca veriliyor. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte onları iş ve meslek alanlarına insan gücü olarak yetiştiren ve de yükseköğretime hazırlayan öğretim kurumlarımızdır

Teknolojinin ve küresel ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip gençlerin yetiştirilmesi günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Bu durum ülkemizde mesleki eğitimin niteliğinin yeniden sorgulanmasını sağlamaktadır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler, hızlı ekonomik ve teknolojik değişimlerle rekabet edebilmek için üretimlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bir ülke için bu hedefi başarabilmek ise yalnızca sermaye yatırımlarına değil değişen ekonomik yapının ve mesleklerin gerektirdiği esnek becerilerle donatılmış insan gücüne bağlıdır.Böylelikle, mesleki ve teknik eğitim nitelikli insan gücü yetiştirerek istihdam sorununa ve sektörler arası dengenin kurulmasına imkân sağlıyor. Mesleki teknik eğitimin amacını, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek, mesleklerinin devamı olan yükseköğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermek olarak belirlenmiştir. Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın stratejik planına göre; ülkemizdeki mesleki eğitimin temel sorun alanları: bilgi ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve hareketli işgücünü yetiştirme, teknolojik alt yapı tarafından desteklenen mesleki ve teknik eğitimin sağlanması ve küresel rekabet gücüne sahip insan sermayesini yetiştirmektir. Ülkemizde mesleki eğitim sisteminin, yönetim, program, fiziki koşullar, öğretmen, öğrenci, veli ve işveren (iş çevresi) boyutlarında ve bu boyutların birbiri ile ilişkisi de göz önüne alınarak incelenmesi ve sorunlarının tespit edilmesinin eğitimin niteliğini artırmada önemli bir adım olacağı söylenebilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki mesleki ve teknik eğitim kuruluşlarının,  bu süreçlere uyum sağlamaları ve rekabet ortamında gelişmelerini sürdürmeleri için, mesleki ve teknik eğitim alanındaki değişim ve gelişimleri dikkate almaları ve bunlara uygun değişimleri gerçekleştirmek üzere kuruluşlarını yeniden yapılandırmaları büyük önem arz etmektedir.Mesleki ve teknik eğitim iş, birey ve eğitimden meydana gelen bir bütün olmasından dolayı bir boyutu etkileyen diğer boyutları da etkiliyor. Geleceğin nitelikli elemanlarını yetiştirecek olan mesleki ve teknik eğitim sistemi mesleki yeterliliklere dayanan ve değişimlerle yenilenen ve süreklilik arz eden bir eğitim-öğretim temelini oluşturuyor.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
15
kapalı