Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait satılık akaryakıt istasyon arsası, Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak.

İhaleye çıkarılacak olan Yeni otogar binasının yanındaki akaryakıt istasyonu arsası için muhammen bedel 9.000.000,00 TL ve geçici teminatı 270.000,00. TL’dir. İhaleye katılacaklar 30 Kasım 2023 saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını ve istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.