İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve ‘Dilimizin Zenginlikleri’ Projesi ile öğrencilerimiz, dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Projenin hedef kitlesi, Bakanlığa bağlı resmî/özel okul/kurumlarda öğrenim gören tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileridir.

Editör: Haber Merkezi