banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

BÖLGESEL OTOPARK YAPILABİLECEK

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde; şehir ana ulaşım planlarında enerji verimliliğine odaklanılırken, şehir ve mahalle merkezlerinde Bölgesel Otopark yapılabilmesinin de yolu açılıyor.

ÇEVRE 19.03.2022, 00:14 18.03.2022, 17:20 Haber Merkezi
1595
BÖLGESEL OTOPARK YAPILABİLECEK
banner12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmeye göre; ulaşımda enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğine olumlu katkı sağlamak amacıyla 7’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (m) bendi ile şehir ulaşım ana planlarının enerji verimliliği öncelikli olması sağlandı.

Yerleşme bütününe hizmet eden ve “merkezi iş alanı” olarak da tanımlanan şehir ana merkezleri ile mahalle merkezlerinin tanımları, aynı Yönetmeliğin 21’inci maddesine eklenen yeni fıkra ile açıklanarak anlaşılabilir hale getirildi. Yönetmeliğe eklenen ve şehir merkezleri ile mahalle merkezlerinde plan kararlarıyla Bölgesel Otopark yapılabilmesine olanak sağlayan fıkra şöyle:

*Ana merkez veya merkezi iş alanları; yönetim alanları, iş merkezleri, sosyal altyapı, konaklama, açık ve yeşil alanlar, genel ve bölgesel otopark, ulaşım ana istasyonları gibi kullanımları içerir. Bu merkezlerin, toplayıcı veya tali yolların kesiştiği noktalarda hizmet ettiği alanın büyüklüğüne, nüfusuna, otopark ihtiyacına göre ve taşıt, toplu taşıma ve bisiklet yolları ile erişilebilirliği dikkate alınarak belirlenmesi esastır.

*Semt veya mahalle merkezleri gibi alt merkezler; asli olarak semt veya mahalle nüfusuna hizmet vermek üzere idari tesis alanları, ticaret, eğitim, sağlık tesisleri, ibadet yerleri, sosyal ve kültürel tesis gibi kullanımlar ile park, oyun alanları, meydan gibi açık alanlar, genel ve bölge otoparkları, spor tesisleri gibi kullanımları bünyesinde bulundurur. Bu merkezlerin birbirleriyle ve ana merkezle bağlantılarının, toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşımı, açık ve yeşil alan sürekliliği ile sağlanması esastır.

Kent Estetiği

Kent Estetiği yönünde yapılan düzenlemeler, kent estetiğine katkı sağlaması için belediyelere “kentsel tasarım komisyonu” kurabilme olanağı verirken, kentlerin yöresel özelliklerine göre kentsel tasarım rehberi hazırlayabilmelerinin de önünü açıyor. Buna göre; idare, gerekli gördüğü alanlarda mekanın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekansal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazırlayabilecek. Yaya bölgeleri ve meydanlar gibi kamuya açık alanlar, imar planı kararları doğrultusunda kentsel tasarım projeleri ile düzenlenebilecek.

İmar Planları Gösterimlerinde Düzenleme

Belediyelerin asli görevlerinden olan imar planlarının kolay ve anlaşılabilir olması için “lejant” olarak adlandırılan imar planlarının gösterimleri de yayımlanan Yönetmelikle, belediyelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda; “Ortak Gösterimler”, “Çevre Düzeni Planı Gösterimleri”, “Nazım İmar Planı Gösterimleri”, “Uygulama İmar Planı Gösterimleri” ve “Mekansal Planlar Detay Katalogları” başlıkları altında yeniden düzenlendi.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
25
açık