Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Ekim ayı toplantısında; gündemde yer alan 8 maddeye ilaveten, görüşülmesi bir önceki aydan Ekim ayı toplantısına bırakılan 2 madde ve 2 gelen evrakla birlikte toplam 12 madde görüşülerek oylandı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 2024 Mali Yılı Performans Programı ile 2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin görüşülmesine dair tekliflere ilişkin sunumun ardından yapılan oylamada her 2 madde oy çokluğuyla kabul edildi. 

Alanyurt Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazların satışına ilişkin olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce gündeme getirilen teklifin görüşülmesi sırasında dile getirilen konulara dair bir değerlendirmede bulunan Başkan Akkaya; Dudu Kadın Çarşısı ve Kız Yurdunun arkasında yer alan taşınmazlar gibi muhtelif mahallelerde bulunan belediye taşınmazlarının satışının süreceğini belirtirken elde edilecek gelirin bütçe açısından önemini vurguladı. Teklif oy çokluğuyla kabul edilirken, yine Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait olan ve görüşülmesi, Eylül ayı toplantısından Ekim ayı toplantısına bırakılan, Ucuzluk Mahallesi’nde 2 taşınmazın takasına ilişkin teklif ise oy birliğiyle kabul edildi.

İstasyon Mahallesi’nde bulunan tescil dışı alanda, Yarenler Mahallesi’nde bulunan ve MEDAŞ’ın talebine konu olan tescil dışı alanda ve Ucuzluk Mahallesi’nde bulunan 2 parselin konu olduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile Altunkalem Mahallesi’ndeki 4 parsele ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği, Gedil Mahallesi’nde kırsal yerleşim alan içerisinde muhtelif parsellerde plan yapılması, Kozağaç Mahallesi’nde 1 parsel ve çevresinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait teklifler, oy birliğiyle kabul edilen diğer teklifler oldu.

“Kayıt Yolunda Akşehir Belediyesi Yanında”

Gelen evrakla gündeme eklenen ve daha önce Akşehir Belediyesi tarafından “Kayıt Yolunda Akşehir Belediyesi Yanında” sloganıyla duyurulan, önlisans ve lisans programına ilk kez kayıt yaptıracak Akşehirli öğrencilere yönelik bin lira tutarındaki eğitim desteğine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ait teklif, Meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilen teklifler arasında yer aldı.

Yine gelen evrakla gündeme eklenerek görüşülen, 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) ve Akşehir Belediyesi iş birliğinde Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenlenmesine dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait teklif de yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek oylanması sonrasında aylık değerlendirme konuşmasını yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, içme suyu projesi ve asfaltlama çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımında bulundu. Toplantıda, Akşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının da 6 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 17:00’de yapılması kararlaştırıldı.