Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan tarafından, Milli Eğitim Bakanlığınca benimsenen eğitim felsefesi ve yeni müfredat programı hakkında katılımcılara bilgilendirme yapılarak kamuoyunun da bilgilendirilmesi konusunda gerekli programların yapılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yeni eğitim müfredatı hakkında bilgiler verdiği toplantıda yeni müfredatın ilçemize, ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını söyledi. İşcan, yeni müfredatın yerli ve milli olduğunu dile getirerek eğitim öğretim süresince müfredatın sürekli güncelleneceğine değindi.

Yeni eğitim müfredatımızın bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa etmek ve o şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için; ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş; eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran, mesuliyet ve ülkü sahibi; yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesilleri hedeflediğini dile getiren İşcan, şunları söyledi;

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilgi kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir. Bu yapı kapsamında, karmaşık ve soyut fikirleri eyleme dönüştürme sürecinde, ortaya çıkan mefhume beceriler ile bu becerilerin derse özgü bilgi ve becerileri içeren yapılarını temsil eden, alan becerileri ilgili derse ait alan bilgisi ve bu alana ait bilgi kümelerini temsil eden içerik çerçevesi ile bütünleşerek öğrencilerin edinmesi beklenen öğrenme çıktılarını oluşturmaktadır."

Yeni müfredatın ve eğitim programının özüne, değerlerine bağlı ama dünyadaki örnekleriyle de rekabet edebilen bireyler olmalarını amaçlandığını belirten İşcan, yeni müfredat ile beraber çocuklarımızın kendi hayallerini geliştirebilecekleri bir eğitim sisteminin alt yapısını oluşturacağını ifade etti. Işcan, yeni müfredatın, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

Toplantı, gündemdeki diğer konuların görüşülmesi ile sona erdi.

Editör: Pervasız Web