Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile Yeraltısuları Tüzüğü’nün 9. maddesi ve Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği’nin 2 maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri-tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışacaklar için 2023 yılında sınav yapılacak olan dallar; Birinci ve İkinci Sınıf Rotari ve Darbeli Sondörlüğü ile Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgeleri ve Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi şeklinde sıralanıyor.

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2023, uygulama tarihleri yazılı sınav için 28 Şubat 2023 ve sözlü sınav için 1 Mart 2023 olarak belirlenen sınav duyurusuna, Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/01/20230122-4-5.pdf linki üzerinden ulaşılabiliyor.