Bu tür denetimler, hem hayvan sağlığı ve refahını korumak hem de dini vecibelerin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor. Denetimlerde, hayvanların genel sağlık durumları, yaşları, fiziksel koşulları ve kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadıkları incelendi. Ayrıca, hayvan sahiplerine kurbanlık hayvanların bakım ve beslenmesi konularında da çeşitli bilgiler verildi.

Bu kontroller, Kurban Bayramı süresince sağlıklı ve uygun hayvanların kurban edilmesini temin ederek hem halk sağlığını hem de dini kuralların doğru uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Editör: Pervasız Web