Eski Cezaevinin bulunduğu alanda, bodrum ve zemin ile çatı arası kat dahil toplam 7 kat olmak üzere yaklaşık 19 bin m2 inşaat alanına sahip betonarme karkas binanın yapım işi ihalesi için teklifler; 25 Nisan 2023 saat 11:00’e kadar, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılacak olan ihalede yapım işinin, yer tesliminden itibaren 700 takvim gününde tamamlanması istenecek.