Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı ihale için son teklif verme tarihi, 3 Temmuz 2024 saat 14:00 olarak belirlendi. İhale edilecek olan onarım işi için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve işin, yer tesliminden itibaren 60 takvim gününde, Okul binasının onarım işi tamamlanması istenecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ linkinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

Editör: Pervasız Web