Meclis gündeminin 1,2,3,4 ve 9. maddeleri Bütçe Komisyonuna ve 6,7 ve 8. maddeler ise İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin1,2,3,4 ve 9. maddeleri; Akşehir Belediyesine ait ekonomik ömürlerini doldurmuş olan araçların, iş makinalarının, yarı römork ve araç üstü üst yapı ekipmanının satışı, Konya Büyükşehir Belediyesinin, Akşehir Belediyesine satış kararı onaylanmış itfaiye aracının devrine dair Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait teklifler, Nasreddin Hoca Mezarlığında uygulanacak gelir tarifesine dair Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait teklifte defin parası alınmaması, Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait farklı kişilerle hisseli olan Çakıllar Mahallesindeki 61 m2 ve Doğruğöz Mahallesinde  21 m2 taşınmazların satışı ve Akşehir Belediyesi hisseli olan Çakıllar Mahallesindeki, 267 ada, 5 parsel nolu 175,95 m² taşınmazdaki; 119,73m² hissenin satın alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  ait teklifler oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesi olan Afet İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin kabulüne dair Afet İşleri Müdürlüğüne ait teklif ise oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6,7 ve 8. maddeleri; Yeniköy Mahallesinde, kırsal yerleşim alan içerisinde, muhtelif parsellerde plan yapılması, Ucuzluk Mahallesi, geçtiğimiz günlerde Kuruçay mahallesindeki TOKİ’lerin yan tarafına kurulacak olan trafonun konut sakinleri tarafından itiraz etmelerine istinaden trafo alanına alternatif olarak 1493 ada, 1 Parselin güney-doğusunda bulunan park alanına trafo alanı eklenmesi, Atakent Mahallesi, 187 ada, 5 parsel ve çevresinde yapılacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik Müdürlüklerine ait) teklifler oy birliğiyle kabul edildi.

Akşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının gündem maddeleri arasında yer alan ve Ekim ayında görüşülüp Kasım ayı toplantısına görüşülmek üzere bırakılan, Ucuzluk Mahallesi 489 ada 5,7 parsellerin konu olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait teklif üzerine, İYİ Parti adına söz alan Galip Karaca, uygun olmadığını düşündükleri için ret kararı verdiklerini söylemesi üzerine Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ucuzluk Mahallesi 487,488,489,490 ve 491 adaların konu olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunda yapılan incelemeler sonucunda bir önce yapılan imar plan revizyonunda yol genişlemesinden kaynaklı bahse konu olan adalarda bahçe alanı küçülmüş olup kat yükseklikleri de artırılmadığından oluşan mağduriyetin giderilmesi için 5 metre ön çekme mesafesi kaldırılarak mevcut teşekküle uygun bir şekilde yapılaşma oluşması ve bu adalarda 50-60 kişinin mağdur olduğunu söyledi. Oylama sonucunda İYİ Parti grubu ret verirken, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ramazan Karakoyun ve diğer meclis üyelerinin kabul oyu vermesiyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Akşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 17:00’de Akşehir Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacağı karara bağlandı.