Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin “Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan Kararla; önceki Kararda belirtilen sürelerde buğday ve arpa ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne satışını gerçekleştirmiş olmasına rağmen, tarımsal üretim sürecinin devam etmesi, pandemi şartları vb. nedenlerle köy/mahallelerden il/ilçe müdürlüklerine gelerek belge teslim edemeyen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için son müracaat süreleri uzatıldı.

Başvuru süresinin uzatıldığına ilişkin Karara göre; buğday için kilogram başına 1 TL, arpa için kilogram başına 50 kuruş olan TMO Alım Prim Desteği son başvuru tarihi, 16 Aralık 2022 şeklinde değiştirildi.