İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2023 yılı içerisinde Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan geçici işçi statüsündeki personelin Belediye Meclisince vize edilmesine dair teklifi Haziran ayı toplantısında görüşülecek.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; hisselerinin tamamı Akşehir Belediyesi’ne ait olan Şehri Beyza İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş. için daha önce alınmış Meclis Kararının güncellenerek teminat mektubu bedelinin artırılması ile Akşehir sınırları içerisindeki yol kenarı otoparklarında park şekillerinin belirlenmesine dair teklifleri, Meclisin Haziran ayı toplantısını oluşturan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gündemi oluşturan diğer maddeler ise şu şekilde sıralanıyor:

*Ilıcak Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazdan, Konya-Akşehir Ilıcak Regülatörü ve Sulama Projesi kapsamında, 4,30 m2 kamulaştırma ve 8,02 m2 daimi irtifak kurulmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait teklif.

*Mülkiyeti Akşehir Belediyesi ile farklı kişilere hisseli olan ve tamamı Belediyeye ait olan taşınmazların satışına dair, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait teklif.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait teklifler

*Doğrugöz Mahallesi’nde bulunan bazı taşınmazlarda, TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için “Sosyal Konut ve Arsa Üretimi” projesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine dair teklif.

*Gölçayır Mahallesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılmasına dair teklif.

*Ortaköy Mahallesi 242 ada 1 numaralı parselde Ada hatların yeniden düzenlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine dair teklif.

*Doğrugöz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve üzerinde “Sosyal Konut ve Arsa Üretimi” planlanan taşınmazlardan bir parsel için imar planı yapılması ve bu kapsamda Kamu Yararı Kararı alınmasına dair teklif.

*Gözpınarı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3 taşınmazda Kamu Yararı Kararı alınmasına dair teklif.

*Akşehir İlçe Meclisi’nde 8 Eylül 2018 tarihinde alınan 114 sayılı Karar ile İçkili Yer Bölgesinden çıkarılan parselin ifraz edilmesiyle oluşan İstasyon Mahallesi’ndeki taşınmazın, İçkili Yer Bölgesine dahil edilmesine dair teklif.