Devlet destekli tarım sigortasında, meyve ve meyve ağaçları; dolu, fırtına, hortum yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı güvence altına alınıyor. Ayrıca don riski ile kiraz ürününde yağmur riskinin neden olduğu miktar kaybı da isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınabiliyor.

Meyve ağaçları, asmalar, fidanlar, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması riskleri ile fidanlar, bunlara ek olarak yaban domuzu riskine, ayrıca bağ ve meyve fidanları da don riskine karsa teminat kapsamında yer alıyor.

Dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri; dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı teminat altına alınıyor.

Prim Hesaplanmasında Uygulanan İndirimler

Poliçenin prim hesaplanmasında, hasarsızlık ve peşin ödeme indirimlerinin yanı sıra kadın çiftçilere dolu paket primi üzerinden yüzde 5, 30 yaş ve altındaki genç çiftçilere de yine dolu paket primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulanıyor.

DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) Sistemine kayıtlı çiftçilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 ve aynı zamanda sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplam yüzde 10 indirim uygulanırken yüzde 40 ve üzerinde engelli raporu olan çiftçilere de toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim sağlanıyor.