Çiftçilerin, 2022 yılında 2 bin 158 lira 8 kuruş olan Tarım BAĞ-KUR primlerinin 2023 yılında 3 bin 452 lira 76 kuruş ve Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olduğunu belirten Bayraktar, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Yüzde 60 oranında gerçekleşen prim artışına kolaylık sağlanmalı, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimizin Tarım BAĞ-KUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi, Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı göz önüne alınarak makul bir düzeye yükseltilmelidir. Eğer müdahale edilmezse; 2023 yılı artan prim oranları ile tarımda kayıt dışılık artacak ve bir kısım çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaklardır.

Ziraat Odaları Bilgi Sistemi verilerine göre; son 2 yılda 172 bin 747 çiftçi Tarım BAĞ-KUR primini ödeyemeyecek güçte olduğunu muafiyet belgesi ile ispatlayarak ödemekten vazgeçtiler ki bu çiftçilerimiz, mali durumlarını düzeltseler bile mevcut düzenlemelere göre muafiyette geçen yılları borçlanamayacaklar. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönem dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkanı da sağlanmalıdır.

2023 yılında 30 gün üzerinden prim ödeyecek olan çiftçilerimiz, emeklilik haklarını 9 bin gün prim ödemeleri halinde kazanacaklardır. Torba yasa ve Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili 5510 sayılı Kanun’da değişiklik yapılırken, Tarım BAĞ-KUR sigortası prim gün sayısı 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir.

Zor şartlarda çalışanlara fiili hizmet tazminatı verildiği gibi çiftçilerimize de sadece fiziksel değil psikolojik yıpranma payı da verilmelidir. Çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, bütün çiftçilerimize çalıştıkları her yıl için 4 yılda 1 yıl hesabıyla 90 gün yıpranma payı ilave edilmelidir. Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumları nedeniyle, hizmet borçlanması yapabilmeleri sağlanmalıdır.

Çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkını devlet eliyle verebilecek güçte olan devletimiz, ülkemizi besleyen çiftçilerimizi sosyal güvenlikten yoksun bırakmamalıdır.”