Toplantıda; Şube Müdürü açış konuşması yaparak ardından ilçe stratejik plan hazırlama ekibi tarafından 2024-2028 Stratejik Planlama Modeli, Yöntem ve Süreç, Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı İş ve İşlemleri, Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başlatıldığının duyurulması, Strateji Geliştirme Kurulu ve ekiplerinin oluşturulması, Okul/Kurumların Ekip ve Kurulları, Stratejik Plan Hazırlama Takviminin oluşturulması ve okulların Stratejik Planlama süreci konuları hakkında geniş kapsamlı sunum gerçekleştirildi.