Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer verilen bilgiye göre; mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerini üretime kazandırmak, verimliliği artırmak ve kırmızı et üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak amacıylahazırlanan uygulamaya ilişkin ön talep başvuruları, besici tarafından Et ve Süt Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan form doldurularak kombina müdürlüklerine yapılacak.

Bir besiciyle sözleşme imzalanacak hayvan adedi asgari 5 baş, azami 200 baş olacak. Başvurusu uygun görülen besiciler ile kombina müdürlükleri arasında sözleşme imzalanacak. Başvurular 1 ay içerisinde sonuçlandırılacak. Sözleşme imzalanan besici ile mevcut taahhüdünün yüzde 90’ı bitmeden yeni sözleşme imzalanmayacak. Yeni sözleşme imzalamak isteyen besicinin ilk sözleşmesi ve ikinci sözleşmedeki toplam hayvan adedi 1 yıl içerisinde 200 başı geçmeyecek.

Sözleşmeli besicilik 5 yıl olarak uygulanacak ve sözleşmeler yıllık yapılacak. Atıl kapasitesi bulunan besicilere öncelik tanınacak. Sözleşmeli besicilikten, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri yararlanamayacak. Kesimler, sözleşmede belirtilen tarihte Kurum kombinalarında veya anlaşmalı kesimhanelerde yapılacak.

Karkas ağırlığı 201-250 kilogram aralığında olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram aralığında olanlara kilogram başına 3,5 lira ve 301 kilogram ve üzeri olanlara da kilogram başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Destekleme ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla besicilerin hesabına aktarılacak.

Bakanlıkça Hayvan Hastalıkları Tazminatı Mevzuatı kapsamında mecburi kesime tabi tutulan sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen sığırlar ve TARSİM sigortaları havuzu kapsamında hasarı ödenmiş sığırlar için destekleme ödemesi yapılmayacak.

Sözleşme imzalanacak besicilerden hayvan başına 100 lira hizmet bedeli peşin veya besi süresi sonunda alınacak. Hizmet bedelini besi süresi sonunda ödemek isteyenlerden taahhüt senedi alınacak.

Büyükbaş hayvanlar besici tarafından tedarik edilecek. Hayvanların bakımı, beslenmesi ve güvenliği besiciye ait olacak. Besicinin hayvan sağlığı ve refahı standartlarına uyması gerekecek. Bakanlık tarafından onaylanmamış aşı, biyolojik madde, ilaç veya hormonlar kullanılmayacak. Hayvanların kesimhane veya kombinaya nakli de besiciye ait olacak.

Kurum, kayıt sistemi oluşturacak ve besicinin işletmesini besi periyodu boyunca en az 1 defa ziyaret edecek ve işletme ile ilgili gözlem raporu hazırlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı gerek gördüğü hallerde, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilecek.