Şehirlerin soluk alıp verme mekanları olarak gördüğüm kitapla hemhal olunan kütüphane-kitaplık tarzı yerler ve bu yerlerde sunulan imkanlar, özellikle genç nesillerin buralardan istifade etmeleri açısından son derece önemli mekanlardır. Bir anlamda şehirlerin yüzünü de yansıtırlar bu mekanlar.

Şehre adımımı atar atmaz Akşehir Belediyesi web sitesini ziyaret ettim. Öyle ki şehirde yapılmış bir yenilik, benim gözümden kaçan, haberini alamadığım bir duyuru var mı diye merak ediyordum ki bu sayede şehir için önemsediğim müjdeli habere ulaştım. Zira biliyordum ki şehrin merkezi konumdaki, benim için de ayrıca önem taşıyan yegane kütüphanesi, yerine bir çözüm oluşturmaksızın yıkılmış ve gençlerin ve kitap meraklılarının bu imkanı ellerinden alınmıştı. Belediye web sitesinden ulaştığım bilgi, son derece sevindirdi beni. Böylece şehirde ilk ziyaret edeceğim mekanı buldum. Adeta koşarak Kültür Merkezi üst katında açılan kitap-kafeyi gittim. Merkezi konumda ve büyük şehirlerde görmeye alışık olduğumuz tarzda bir mekanla karşılaştım. Bu vesile ile ben de bir Akşehir sevdalısı olarak son derece isabetli bir karar alan ve şehre önemli bir mekan kazandıran Başkan ve ekibini buradan tebrik etmek isterim.

Ziyaretim sırasında mekan içinde dolaşarak, genç kardeşlerimiz ile sohbet ederek, şehrin onlara sunduğu imkanların yeterli olup olmadığını gözlemlemeye çalıştım. Belediyenin kendi imkanları ile oluşturduğu kitaplık-kafe tarzı üstat Tarık Buğra’nın romanlarından birinin adı verilen “Dönemeç” adlı bu mekanın mevcut imkanlarının maalesef ilk açılışta planlandığı gibi olmadığını gözlemledim. İkinci ziyaretimde şartların bir kısmında iyileştirmeler olduğu halde, devam eden ziyaretlerimde kitap-kafenin adına yaraşır bir şekilde gençlerin hizmetine tam manası ile sunulamadığını ve aksaklıkların bir an önce giderilmesi gerektiği fikrine ulaştım.

Mekanı ziyaretlerim sırasında Kültür Merkezi belediye çalışanı teknik personelden, bahsi geçen eksiklikler için belediyenin personel arayışına devam etmekte olduğunu öğrendim. Arayış içinde olunan personelin bulunması halinde gençler için düşünülen imkanlarda bir kitaplık-kafenin hizmet verebileceği düşünülebilir. Ancak unutulmaması gereken husus; tarafların yani işletmeci olan belediyenin devamlı olarak aksaklıkları tamir edici yönde davranış sergilemesi ve istifade edenlerin de en iyi şartları talep eder yönde davranmaları gerek ve şartı var.

Önerim, Belediyenin hizmette kesinti olmayacak şekilde geri bildirimler alabileceği anketler aracılığı ile de mekanın işletmesini önemsemesi ve istifade edenlerin de işletmeye yardımcı olacak tarzda katkı vererek, en iyi hizmeti alacak şekilde talepkar olmaları yönündedir. Ancak maalesef yine gözlemim, her iki tarafın da bu yönde sıkı bir çaba içinde olmadığı yönünde. Oysa şehir için önemli olduğunu düşündüğüm bu yeni mekanda şehirde yaşayan tüm paydaşların elbirliği ile belirli bir standart oluşturulması ve bunun sürdürülmesi gerekir. Şehirde yaşayan herkesin; ister karar merci-yöneten, ister bu kararlardan etkilenen sade vatandaş-yönetilen olsun, insanın mutlu edildiği bir ortamda yaşama hakkı var. Bu düşünce içinde Başkanın bu haftaki Perşembe toplantısına ben de bir vatandaş olarak katılıp önemsediğim bu hususu dile getirmeyi düşünüyorum.

Sonuç: Şehirde yaşayan tüm paydaşların her alanda olduğu gibi bu hususta da katkı vermesi kaydı şartı ile “Dönemeç” kitap-kafedeki aksaklıkların aşılamayacak bir husus olmadığı yönündedir. Yeter ki şehir için el ele verelim.