Açıklanan takvim doğrultusunda; Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu’na yapacakları adaylık başvuruları 19 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Siyasi partilerce yapılacak başvurularda son gün 23 Mart 2023, adaylık başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasında ise son gün 27 Mart 2023 olacak. Milletvekili seçimlerine ilişkin önseçim sandık kurulları, sayım döküm işlemlerini tamamlayarak tutanakları 26 Mart 2023 tarihinde ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletecekler. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi, 31 Mart 2023 Cuma günü Resmi Gazetede yayımlanacak. Bu tarih aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Seçimi propaganda döneminin başlangıcı olacak.

Muhtarlık bölgesi ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, 2 Nisan 2023 tarihinde askıdan indirilecek. Elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listeleri, 5 Nisan 2023 tarihinde SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılacak. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi, yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin YSK internet adresinden ilanı işlemleri, 12 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 9 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak.

Seçim propagandaları, 13 Mayıs 2023 saat 18:00 itibariyle sona erecek. Seçimler 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılırken Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23:59 itibariyle ilan edilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylama, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları 29 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilirken kesin seçim sonuçları ise Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere 1 Haziran 2023 tarihinde YSK tarafından ilgili mercilere gönderilecek.