Meclis toplantısında; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 3, Yazı İşleri ile Emlak ve İstimlak Müdürlüklerine ait 2’şer, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler ile Destek Hizmetleri Müdürlüklerine ait 1’er teklif olmak üzere toplam 10 maddeden oluşan gündem görüşüldü.

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait, Konya Belediyeler Birliği’ne 1 asil üye ile Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği’ne 1 yedek üye seçilmesine ilişkin tekliflerin oylamalarında, her 2 üyelik için de aday gösterilen MHP Meclis Üyesi Ömer Akça, Barış Tören dışındaki İYİ Parti Grubunun ret oyu vermesi sonucu oy çokluğuyla seçildi.

İlgili komisyonlara havale edildikten sonra oylanan tekliflerden, mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait bir taşınmazın Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği’ne tahsis edilmesi yönündeki teklifin görüşülmesi, Aralık ayı toplantısına bırakıldı.  

Greyder alımı için Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe alınması ve ortak hizmet projesi, Belediye hissesinin bulunduğu arsaların paydaşlarına satışı, trampası ve kat karşılığı verilmesi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü biriminin oluşturularak kadro ihdasına dair teklifler de İYİ Parti’nin karara katılmaması sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait teklifle gündeme gelen 11 milyon TL ek bütçe ile bir bölümü hibe edilecek olan greyder alımı için 2 milyon 500 bin TL, Fen İşleri Müdürlüğü’ne 3 milyon 200 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 600 bin TL, Temizlik işleri Müdürlüğü’ne 2 milyon 50 bin TL ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 2 milyon 650 bin TL şeklindeki ödeme aktarımı, yine oy çokluğuyla kabul edilen bir diğer gündem maddesi oldu.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait; Genişletilen Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarında değişiklik, Gölçayır İmar Planında revizyon ve Yeşilköy Mahallesi’nde kırsal yerleşim alanı içerisinde muhtelif alanlarda plan yapılmasına ait teklifler ise oy birliğiyle kabul edildi.

Akşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı, bir sonraki toplantının 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de yapılması kararıyla son buldu.