Millet Partisi, Yerel Seçimlere hazırlıklarını ülke genelinde sessiz sedasız sürdürüyor. Bütün seçim çevrelerinde ülke çapında seçimlerde aday gösteren Millet Partisi, Büyükşehir Belediye Başkan ve İl Belediye Başkan adaylarını Parti'nin resmi internet sitesinde yayımladı. Parti'nin Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi ise "Önce İnsan" önermesi ile başlıyor. Bildirgenin Sunuş kısmında Genel Başkan Cuma Nacar şu görüşlere yer veriyor:

"Bu seçim bildirgesinde; insanlığın kültür birikiminden yararlanan millî düşüncenin, ülke ve insan sorunlarına bakış açısı bağlamında; Millet Partisi’nin siyaset anlayışı ve ülküleri ile bunların dayanağı temel ilkeler, siyaset yöntemi ve yerel yönetimler ile ilgili politika ve yaklaşımları ortaya konulmuştur.

Bu yerel seçim bildirgesi; yüzeysel ve günübirlik siyasi düşüncelerin, ülkenin ve dünyanın temel sorunlarına sığ yaklaşımların ve gerçekçi olmayan çözüm vaatlerinin bir yığını değildir. Bu bildirge; kurucu Genel Başkan ve Bilge Lider merhum Aykut Edibâli'nin görüşleri doğrultusunda şekillenen adeta bir "millî siyaset, temel fikirler ve metot belgesi" niteliğindedir.

Bütün siyasi çalışmalarımızda olduğu gibi bu bildirgede de aklın, ilmin, milletimizin ve tüm insanlığın doğruluğu denenmiş birikimleri ve kazanımları esas alınmıştır.

İşte bu temel ilkeler bağlamında; 2024 yerel seçim bildirgesini, “Muhteşem Türkiye” yürüyüşümüze rehberlik etmek ve insanımızın sağlıklı, temiz, huzurlu, güvenli, engelsiz, özgür bir kültür ikliminde yaşamasını sağlamak için vatandaşlarımızın takdirlerine sunuyor, oy vererek desteklerini bekliyoruz."

Kemal KALE Kimdir?

1953 yılında Ilgın Kale Mahallesi doğumlu. İlkokulu ve ortaokulu Ilgın merkezde okudu. 1971-1972 eğitim öğretim yılında Akşehir Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümüne kayıt olarak eğitimine Akşehir'de devam etti. Daha sonraki yıllarda kaydını Konya Endüstri Meslek Lisesine alarak Konya'ya nakil yaptırdı. 1974-1975 eğitim öğretim yılında Konya Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. 12.11.1975 yılında Konya PTT Bölge Müdürlüğü İç Şebeke Başmühendisliğinde çalışmaya başladı. 1978 Mart ayında askerlik nedeniyle bu işten ayrıldı. 1981-1983 yıllarında Ilgın Şeker Fabrikasında çalıştı. Fabrikadan ayrıldıktan sonra çiftçilik ve tarım aletleri ticareti ile iştigal etti.  Aykut Edibali'nin fikri, kültürel, sosyal ve siyasal çalışmalarını yakından takip etti. Ilgın, Akşehir ve Konya hinterlandında çeşitli etkinliklerde bulundu. Akşehir ve Ilgın yöresinde geniş bir okul, çalışma ve aile çevresine sahiptir.