Toplantıda, gündemi oluşturan 8 maddenin yanı sıra gelen evrak olarak gündeme eklenmesi istenen 2 teklifle birlikte toplam 10 madde görüşüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait tekliflerden; 2022 Yılı kesin hesabı, Selçuk Mahallesi’nde bulunan ve 15/16 hissesi Belediye adına kayıtlı olan taşınmazın, 1/16 hissesinin satın alınması, Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Reis mahallesindeki içme suyu amaçlı sondaj kuyusu ve isale hatları Konya Su ve Kanalizasyona tahsisi, Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait olan ve kullanımı farklı kamu kurumlarındaki taşınmazların ile Yeni mahalle, Altunkalem Mahalle ve Çamlı mahallesindeki bazı parsellerin Maliye Hazinesine ait taşınmazlarla takas edilmesi, Akşehir Belediyesine ait ekonomik ömürlerini doldurmuş 2 iş makinasının satışı, Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi arasında “Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü” yapılmasına dair teklif, Kozağaç Mahallesi’nde 3 adaya isabet eden alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Meclis gündemine ek olarak gelen, gelen evrak’ta ise,  Hisselerin tamamı Akşehir Belediyesine ait iştiraki Şehri Beyza İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 2022 yılında dönem karı 1 milyon 36 bin 180 TL’nin sermayeye eklenmesine dair teklif ve Doğrugöz’de 5 parsele isabet eden alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine eski yıkılan cezaevi yakınlarındaki, farklı kişilerle hisseli olan taşınmazların diğer maliklere satışı hakkında teklife ise İYİ Parti grubu söz alarak satışının değil diğer parselin alınması veya kat karşılığı verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Meclis Encümene yetki verdi. Encümen; alınması, satılması ve kat karşılığı verilmesi gibi konularda araştırma yapacak.

Gündemin görüşülmesi sonrasında alınan karar doğrultusunda; Haziran ayı Meclis Toplantısı, Akşehir Belediyesi hizmet binası Meclis Toplantı Salonu’nda 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 18.00’de yapılacak.