Ağustos ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şöyle;

Birim oluşturulması ve kadro ihdasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait) teklif.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetinde görev alacak 3 asil, 3 yedek üyenin belirlenmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait) teklif.

Akşehir Belediyesine ait 10 adet taşınmazın, hazineye ait 2 adet taşınmaz ile takas ve trampasına dair (Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait) teklif.

Doğrugöz Mahallesi, 135 ada, 15 parsel numaralı taşınmazda bulunan 7341/86386 (73,41 m²)  Belediye hissesinin satışına dair (Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait) teklif.

Atunkalem Mahallesi, 1769 Ada, 7 Parsel numaralı 602,35 m² alanlı taşınmazın 21,65 m² hissesinin Belediye adına alımı ve devir işlemi gerçekleşmesi sonrası taşınmazın tamamının satışına dair (Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait) teklif.

Kredi ve Teminat Mektubu alınmasına dair (Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait) teklif.

2023 Yılı Ek Bütçenin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi.