Tarımsal faaliyetler, inşaat, fen işleri, yol yapımı, temizlik, yeşil alan sulaması gibi içme suyu dışındaki kullanımlar için ihtiyaç duyulan suların, yangın hidrantlarından alınmasının önüne geçmek için uygulanmasına başlananKartlı Tanker Dolum Sistemi ile yangın hidrantlarından amaç dışında su kullanımı sonucu oluşan su kayıpları azaltılarak suyun kontrollü ve daha etkin kullanılması sağlanacak. Bu sistemle artık inşaat, yol yapım, temizlik, park ve bahçe sulamaları gibi hizmetler için yangın hidrantları ve kuyulardan tankerlerle kontrolsüz olarak su temin edilemeyecek. Yeni sistemle birlikte artık KOSKİ tarafından belirlenmiş, Konya il merkezinde bulunan 21 pasif kuyunun aktif edilmesiyle ihtiyaç duyulan su temin edilmiş olacak. Bu sistem aynı zamanda kullanılan su miktarını da ölçülebilir hale getirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve müteahhitler, park ve bahçeler, fen işleri, inşaat, yol yapım, temizlik ve tankerle su temin ihtiyacı olan tüm özel ve tüzel kişilerin yeni kurulan sistem üzerinden ön ödemeli ve kartlı dolum sistemiyle tahsis edilen kuyulardan su temin etmeleri sağlanacak. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyenler kartlarını, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri’nden temin edebilecekler.