Buna göre; kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı’nda da açık görüş yaptırılacak. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak. Akşehir Cezaevi’nin de dahil olduğu “müdürlük teşkilatı bulunan kapalı ceza infaz kurumları” için 26-27-28-29-30 Haziran 2023 tarihlerinde açık görüş yaptırılacak.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak.