Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Enstitünün temelleri, bu yılın Şubat ayında Konya’da düzenlenen İklim Şurası sırasında atıldı. Enstitü; yenilebilir ve temiz enerji, gelecek senaryoları ve sosyal politika araştırmaları gibi alanlara odaklanacak. Bu odak alanlarda Ar-Ge çalışmalarını planlayacak, koordine edecek, kamunun politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak. Ekosistemde bulunan tüm paydaşlarla birlikte çalışacak olan enstitü; kamu, akademi ve özel sektör iş birliğine önem verecek. İklim Şurası’nın bilim ve teknoloji bağlamında aldığı kararların takibini yapacak. İklim Kanunu’na yönelik çalışmalara katkı verecek.

Enstitünün faaliyet gösterdiği her bir araştırma alanında ulusal seviyede yol haritası ve planlama çalışmaları için “yetkinlik merkezleri” oluşturulacak. Bu merkezler; tematik alanlarda ekosistemimdeki üniversite araştırma laboratuvarları, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve girişimciler ile kamu araştırma birimlerinde yürütülen çalışmaların eşgüdümünü sağlayacak.

Ayrıca, alanında yetkinlik sahibi olan araştırmacılar Enstitü bünyesinde görevlendirilecek. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılar için burs verilmek suretiyle destek sağlanacak.