Başkanlık tarafından, “Kıyı Kenar Sorunu Çözüldü” başlığıyla yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: 

Akşehir Gölü’nün Konya il sınırları (Akşehir ve Tuzlukçu ilçe sınırları) dahilinde kalan kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita paftaları üzerine Konya Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca 98 pafta üzerinde tespit edilen kıyı kenar çizgisi 04.01.2019 tarihli ve 1315 sayılı makam oluruna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmıştı.

Akşehir Gölü’ne ait daha önce 958,00 m. olarak belirlenen maksimum su kotunun, Belediyemizin ve milletvekilimizin ısrarlı takibi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce küresel ısınma ve yağış rejimi dikkate alınarak 956,30 m. olarak revize edilmesi üzerine; 3621 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin, onaylı kıyı kenar çizgilerinin değiştirilebileceği hallere açıklık getiren 9. maddesinin e fıkrasındaki “Tabii ve suni göl kıyı kesimlerinde maksimum su kotunun (Ek:RG-24/10/2020-31284) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce veya mahkeme kararları uyarınca değiştirilmesi” hükmü uyarınca; 98 pafta üzerinde tespit edilen kıyı kenar çizgisi iptal edilerek, Akşehir Belediyemiz harita ekiplerince arazide 2 aylık, büroda 1 aylık çalışma sonucu hazırlanan paftalar, Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu’nca yeniden değerlendirilerek tespit edilen Kıyı Kenar Çizgisi, 27.04.2023 tarihli ve 6289215 sayılı Bakanlık Makam Oluruna istinaden, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanmıştır.

İptal edilen kıyı kenar çizgisine ait pafta listesi ile yeniden tespiti yapılarak onaylanan kıyı kenar çizgisi (tespite ilişkin nokta numaralarını gösterir şekilde düzenlenen) pafta listesi Belediyede 9 Mayıs 2023 günü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Onaylı kıyı kenar çizgisi paftaları Belediyemiz İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü’müzde görülebilir.  

Onaylanan kıyı kenar çizgisi paftaları 30 gün askıda kaldıktan sonra kesinleşecektir. Yeni belirlenen kıyı kenar çizgisine göre 04.01.2019 tarihinde belirlenen kıyı kenar çizgisi ile 24.03.2023 tarihinde belirlenen kıyı kenar çizgisi arasında tam 30.199.101 m2 (yaklaşık 302 hektar) alan çitçilerimize kazandırılarak tarım yapılabilir hale gelmiştir.”

Açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,  DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ile Konya Çevre Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik’e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi.