14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde aday belirleme çalışmalarının devam ettiği ancak kadınların siyasette yeterince yer alamadıkları belirtilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de kadınlar her zaman geri planda kaldı, çalışma hayatında yer almakta zorlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdikten sonra kadınlar az da olsa siyasette yer almaya başladı ancak bir türlü istenilen seviyeye ulaşılamadı. Kadın hakları hep tartışıldıysa da sorunlar tam olarak çözülemedi. Anayasa’mızın 10. Maddesinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması yazılmış olsa da ne yazık ki uygulamadaki eksiklikler devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde kadın ölümleri durmuyor; savaşlarda masum kadınlar ölüyor, kadınlar şiddete mazur kalıyor, kadın cinayetleri bir türlü son bulmuyor. Türkiye Cumhuriyeti, adını İstanbul’dan alan ve kadın haklarının güvence altına alınmasını amaçlayan sözleşmeden çekildi. Şimdi de aile bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle 6284 sayılı Kanun’un kaldırılması ya da düzenlenmesi isteniyor. Bazıları, ülkemizde boşanma sayısında görülen artışı bu Kanunla ilişkilendiriyorlar. Oysa bu Kanun, kadınların haklarını korumak ve hayatlarını güvence altına almak için çıkarılmıştır.

Siyasi Partiler Kanunu’nda kadınlara yüzde 20 kontenjan tanınmıştır. Biz kadınlar siyasi hayata daha çok katılmalı, Meclis’te daha fazla yer almalı ve haklarımızı korumalıyız.”