2022 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’nde yer alan başlıklar, şöyle sıralanıyor:

Buzağı desteklemesi, Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi, Malak desteklemesi, Dişi manda desteklemesi, Anaç koyun ve keçi desteklemesi, Sürü büyütme ve yenileme desteği, Arılı kovan desteklemesi, Damızlık ana arı desteklemesi, İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi, Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği, Düve alım desteği, Besilik erkek sığır/manda desteklemesi, Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi, Atık desteği, Hastalıktan ari işletme desteklemeleri, Programlı aşı ve küpe uygulamaları, Hayvan hastalığı tazminatı desteği, Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği.

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ de organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik arı ürünleri üreticiliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik arılı kovan için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Her iki desteklemeye ilişkin amaç ve uygulamanın detaylarını içeren Tebliğlere, 12 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ linkinde yer alan Tebliğler bölümünden ulaşılabilir.